Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Augustin | Commune: Ormeniş | County: Braşov | Site: Tipia Ormenişului | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Hallstatt;
Latene
Periods
Hallstatt;
La Tène
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Braşov
Locality   Augustin
Commune   Ormeniş
Site  Tipia Ormenişului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălos Angelica
Costea Florea
Ţuţuianu Costin Daniel
National Arch. Record Site Code 41569.01
Report Tipia Ormenişului este un deal calcaros cu înălţimea de 755,9 m, situat între Valea Cetăţii (Tipiei, Racilor) şi Olt, în stânga şi la o depărtare de circa 500 m faţă de acesta. Cercetările sistematice au început în anul 1981 (Ioan Glodariu, Florea Costea) şi s-au desfăşurat fără întrerupere, la următoarele obiective: cetatea dacică cu zid de piatră, sanctuare intra- şi extra muros, ,,cazarmă", terasele antropogene din Hallstatt şi din Latene.
În campania 2000 (1 - 30 august) cercetările au vizat exclusiv incinta fortificată. Importanţa lor deosebită constă în delimitarea riguroasă a zonei sacre de zona militară, marcarea fiind făcută printr-un zid-parapet înalt în prezent de 1 - 1,2 m şi lat de 1,5 - 2 m. Din lungimea totală a cetăţii, 75 de metri reprezintă zona cu construcţii militare, restul de 25 metri revenind zonei sacre. S-a constatat încă o dată că în această parte (NNV) zidul cetăţii nu a fost aşezat pe o nivelare artificială, ci direct pe nivelul hallstattian.
Importanţa deosebită a edificiilor de pe Tipia Ormenişului impune restaurarea de urgenţă a sanctuarului mare circular de pe terasa sudică (pentru care există de mai mulţi ani un proiect în cele mai mici detalii), precum şi a celui cu aliniamente, din incintă, ale cărui baze de coloane au fost în mare parte identificate în grohotişurile de pe pantele de N şi de S ale dealului.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography Bibliografia pentru sanctuarul circular: Ioan Glodariu, Florea Costea, în: Ephemeris Napocensis, 1. Pentru campaniile anuale de cercetări a se vedea Cronica, punctul Racoş; în sinteză, Florea Costea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, 1, Braşov, 1995; 2, Braşov, 1996, sub vocea Racoş pentru fiecare epocă.
Atât la Racoş - Piatra Detunată, cât şi la Augustin - Tipia Ormenişului este vorba de cercetări în continuare. În campania 2001 se preconizează încheierea săpăturilor în punctul Tipia Ormenişului, concluziile lor fiind în măsură să permită întocmirea proiectelor de restaurare pentru celelalte monumente: cazarmă, sanctuarul cu aliniamente, turnuri etc.
Materialele rezultate din ambele puncte se află în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie din Braşov.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu