Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Băneşti | County: Prahova | Site: Dealul Domnii | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Latene
Periods
La Tène
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Prahova
Locality   Băneşti
Commune   Băneşti
Site  Dealul Domnii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciupercă Bogdan Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Dumitrescu Claudia Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Peneş Marinela Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
National Arch. Record Site Code 132324.01
Report Amplasat în zona dealurilor subcarpatice, la SE de Câmpina şi 4 km NE de com. Băneşti, între văile Boului şi Miroslav, Dealul Domnii este un promontoriu (cca. 500 m) cu platou înalt, împădurit, cu pante greu accesibile, ascuns între culmi mai înalte. Terenul argilos a favorizat în timpul ploilor torenţiale din 1997 masive alunecări ale versantului de NV şi apariţia întâmplătoare a unui bogat material arheologic.
Săpăturile arheologice derulate în anii 1997 şi 2000 s-au practicat pe platoul înalt, în pădurea de stejari şi în rupturile naturale, taluzate şi cărora li s-au adosat mai multe casete. S-au desfăşurat lucrări în treisprezece casete însumând o suprafaţă de 100 m2, cu adâncimi cuprinse între -0,5 / -1,8 m. S-au reperat şi recuperat treisprezece complexe din care şapte gropi şi şase amenajări de suprafaţă.
Gropile (Gr. 1, 4 - 9) dispuse comasat în centrul zonei cercetate sunt rotund-ovale în plan, cu diametre de 1 - 1,1 m, clopot în secţiune, două amenajate în pământul viu, purificate prin ardere intensă pe fundul alveolat, patru amenajate pe stratul natural de pietre calcaroase, puternic arse. Gropile au fost surprinse la -0,30 / -0,45 m de la nivelul actual de calcare şi se adâncesc cu 1 - 1,5 m.
În cazul gropilor amenajate în pământul viu (Gr. 5, 6) fundul gropilor prezintă arsură puternică, groasă de 6 - 8 cm, pe circumferinţă, mai subţire spre centrul plin cu cenuşă. Centrul este marcat cu obiecte deosebite: un silex microlit şi oase de animal sau o ceaşcă cu două torţi şi brâu alveolar. Groapa cu silex nu conţine material ceramic, în timp ce pe circumferinţa fundului gropii cu ceaşcă sunt dispuse pe orizontală vase mari, arse secundar, lucrate cu mâna sau cu roata, în parte întregibile. Nivelul superior de umplere al acestei gropi este marcat de o fructieră.
Gropile amenajate pe stratul natural de pietre au pe fund, peste pietrele arse urme de cenuşă şi cărbune, iar pe circumferinţă vase borcan, oale, străchini, lucrate cu mâna, decorate cu brâu alveolar sau fără decor, arse secundar, dispuse orizontal, sparte din vechime sau prin tasare, rare vase lucrate cu roata, fructiere şi castroane, oase de animal arse şi nearse.
În cazul gropii 7 centrul fundului este marcat de o protomă de capac în formă de vultur, în timp ce groapa 9 are în centru un corn de animal.
Groapa 4 reprezintă o mixtură de proceduri de realizare: este amenajată pe strat de pietre cu lutuială groasă puternic arsă şi scorifiată, are în centru dispuse fragmente dintr-o oală lucrată cu mâna, puternic arsă secundar, iar nivelul superior de umplere este marcat prin fragmente din acelaşi vas.
În urma taluzării unei alunecări de teren s-a recuperat un segment de cerc din groapa 1, al cărui fund la -1,8 m, marcat de cărbune şi chirpici conţinea scheletul unui animal mic, probabil câine.
Cele şapte amenajări de suprafaţă (complexele 2, 3, 10 - 13) au fost surprinse între -0,3 / -0,7 m, faţă de nivelul actual de călcare şi sunt amplasate în pantă, semicircular, la E de gropi. Aceste complexe sunt comasări masive de material ceramic fragmentar, ars secundar, greu întregibil. Preponderent lucrat cu mâna în cazul amenajărilor 3, 13 aflate la NE de gropi, materialul ceramic foarte friabil şi puternic ars a fost recuperat din două zone de arsură masivă, pământ vitrifiat şi cenuşă, a cărei suprafaţă de cca. 8 m2 nu a putut fi bine delimitată din cauza stejarilor. Zona amenajărilor 2, 10 - 12, amplasate la SE de gropi, realizate în pantă, cu suprafeţe de cca. 3 - 4 m2, marcate de pietre sau realizate pe pat de pietre mari de râu, de altă structură decât cea a stratului natural, relevă o funcţionalitate dezordonată şi temporară. Peste pietrele arse, fragmente mari de chirpici, mult cărbune şi cenuşă, oase mari, ceramică neîntregibilă, arsă secundar, dispusă în diferite poziţii, provenită mai ales de la amfore, atestă posibilitatea existenţei unor vetre deschise.
Caracteristicile gropilor purificate, realizate îngrijit, după reguli adaptate cadrului natural, amenajările adiacente, tipologia materialului ceramic colectat conduc la posibilitatea, în acest stadiu al cercetării, a existenţei pe Dealul Domnii a unui complex ritual de cult pentru depuneri de ofrande de animale, practică bine cunoscută în lumea geto-dacică, în sec. II - I a. Chr. şi documentată la Orlea (jud. Olt), Ostrovul Corbului (jud. Mehedinţi), Conţeşti (jud. Argeş).
Planşa 3
Abstract other lang.
Abstract   The site of Dealul Domnii was discovered after an earth sliding in 1997 and was excavated during an archaeological rescue campaign in 1997 and another systematic one in 2000. The site has a single occupation level, which proved to be an important workshop and a ritual deposit of animal sacrifices. The archaeological complexes researched so far are: seven pits that were ritually purified with rich pottery previously burned, six ritual settings, probably in open air and a funerary pile. The research will be continued in the next campaigns, in order to clarify the Dacian ritual behavior in the 2nd - 1st centuries B.C., found on Dealul Domnii.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu