Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Byzantine Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sectorul de sud-vest al castrului
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Costin Miron Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Covacef Zaharia Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Dobrinescu Cătălin Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Florescu Radu Site director Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Georgescu Nicolae Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Matei Cristian Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Opriş Ioan Carol Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report În campania din anul 2000 au fost reluate săpăturile în sectorul VII - colţul de SV al cetăţii Capidava. În această zonă cercetările anterioare s-au oprit la nivelul de locuire feudal timpurie, sec. X - XII, constituit dintr-un complex de bordeie dispuse în terase joase.
Reînceperea săpăturilor în sectorul VII urmăreşte stabilirea modului în care castrul se termina spre Dunăre, dat fiind faptul că aici relieful coboară spre fluviu, iar unele construcţii târzii sunt întrerupte brusc aproape de buza pantei.
În prima fază au fost stabilite cinci puncte de lucru în care s-a procedat la curăţarea bordeielor 10, 1, 2, 3 şi 18 pentru localizarea lor în plan, în vederea demontării. După debutul demontării lucrările au avansat anevoios din cauza nivelelor diferite la care au fost amplasate bordeiele 1, 10, şi 18, şi din pricină că în podeau acestora am găsit resturi din bordeie mai vechi.
Inventarul arheologic dat la iveală indică nivele de locuire diferite; tipologia ceramicii arată că zona săpată a fost locuită în sec. XI - XII (mic vas borcan), un fragment de brăţară de sticlă tricoloră în torsadă, fragmente cu decor meandric şi striuri de diferite mărimi, pastă grosieră cenuşie şi gălbuie). Ceramica uzuală bizantină găsită în podeaua bordeielor indică sec. VI - VII (stratul în care au fost săpate fundaţiile locuinţelor). Printre fragmentele ceramice bizantine se numără şi o parte dintr-un opaiţ de tip egiptean.
Lucrul a devenit greoi după demontarea zidurilor bordeielor 1 şi 10 şi săparea martorilor dintre bordeiele 1 şi 10 şi 1 şi 2. În dreapta bordeiului cu numărul 10 sub un strat de moloz a apărut o grămadă de pietre, probabil o dărâmătură care complică situaţia pentru că este situată cu 70 cm. mai sus decât podeaua bordeiului cu numărul 10. Tot aici, lipit de zidul bizantin de sec. VI, a ieşit la iveală un zid lung de 1,5 m. din piatră de calcar legată cu pământ pe un traseu curb care înconjoară dărâmătura pomenită mai sus. Zidul este de altă factură decât cea a bordeielor.
Atât în campania 1999 cât şi în 2000 s-au efectuat conservări şi consolidări ale ruinelor. În campania 1999 s-au conservat prin rostuiri curtinele A şi B, iar în 2000 curtinele C şi D. În perspectivă urmează să se continue cu plombarea şi rostuirea curtinelor, să se plombeze şi consolideze şapa de beton care acoperă zidul de incintă şi să se abordeze consolidarea instalaţiei portuare de pe malul Dunării. Va intra, de asemenea, în proiectare restaurarea termelor. Proiectarea şi execuţia lucrărilor de conservare se face, sub conducerea arh. Dana Sarvaş.
Planşa 11
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu