Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Drajna de Sus | County: Prahova | Site: Castru | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Prahova
Locality   Drajna de Sus
Commune   Drajna
Site  Castru
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 132903.01
Report În anul 1994, au continuat săpăturile arheologice la castrul roman de la Drajna de Sus, urmărindu-se stabilirea dimensiunilor castrului prin sondarea celor patru laturi ale sale. Au fost trasate 9 casete (C1-C9) şi o secţiune (S6) pe latura de nord, o secţiune (S7) pe latura de vest, o secţiune (S8) şi o casetă (C10) la colţul de sud-est. Au fost precizate două faze de construcţie a castrului: faza I - castrul din pământ şi faza II - castrul din piatră cu zid dublu de incintă. În faza I, agger-ul era format din mai multe straturi suprapuse. A fost identificată via sagularis a primei faze. În faza II, în agger, pe pantele acestuia, au fost introduse două ziduri paralele, late de 1,10 m (Z1 - exterior) şi 1,00-1,10 m (Z2 - interior), păstrate pe o înălţime de 0,75-0,90 m şi aflate la cca. 2,50 m distanţă, unul de celălalt. Zidurile, construite în tehnica opus incertum, sunt legate cu pământ. Pe latura de nord a fost precizată o poartă (porta decumana), cu o deschidere de 2,20 m. În zona porţii, Z1 şi Z2, sunt unite de două ziduri paralele ce delimitează deschiderea porţii; acestea demonstrează raportul de contemporaneitate al celor două incinte. În spaţiul de circulaţie a fost observat începutul unei via (via decumana). În aceeaşi zonă, la est de poartă, a fost adosat la Z2 un zid perpendicular care coteşte în unghi drept, către vest, putând juca rol de turn. Tot aici, peste via sagularis a fazei I, au fost amenajate două cuptoare. Cele două ziduri de incintă au fost precizate şi la colţul de sud-est al castrului. Pe latura de vest a fost descoperit un singur zid de incintă, foarte deranjat, la care se adaugă via sagularis şi dărâmăturile unui edificiu interior. Este posibil ca panta accidentată a terenului în această zonă să fi făcut inutilă construcţia unui zid dublu şi a unui sistem şanţ-val. Acest sistem nu apare nici pe latura de nord. În schimb, la colţul de sud-est au fost identificate berma, două şanţuri şi un val de pământ. Materialul arheologic descoperit constă în: ceramică romană fragmentară, locală şi de import (ultimul sfert al sec. I p.Chr. - prima treime a sec. II p.Chr.), ceramică dacică, cca. 30 de fragmente de material tegular ştampilat, o monedă de bronz, două bile de praştie şi câteva fragmente de piroane.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu