Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cefa | County: Bihor | Site: La Pădure | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Cefa
Commune   Cefa
Site  La Pădure
Site Sector
Site name   Aşezarea Rădvani
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crişan Ioan Site director Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Sfrengeu Florin Universitatea Oradea
Stanciu Simona Universitatea Oradea
National Arch. Record Site Code 28255.01
Report Aşezarea medievală Rădvani se află la circa 3 km SV de centrul localităţii Cefa şi la tot atâţia kilometri de frontiera româno-ungară, la marginea de N a Pădurii Rădvani.
Începute cu mult timp în urmă, cercetările de teren de pe raza localităţii Cefa au condus la descoperirea mai multor puncte cu urme de locuire, între care şi cel de la marginea Pădurii Rădvani. Este vorba de o aşezare de lungă durată a cărei existenţă s-a derulat pe aceeaşi vatră începând din neolitic. Din anul 1214 până în sec. XVII, când a fost abandonată din cauza numeroaselor incursiuni turceşti, aşezarea apare în documente sub numele de Rădvani. În funcţie de topografia locului, suprafaţa aşezării a fost împărţită în patru sectoare: A, B, C, D. Cercetările se desfăşoară pe criteriul arheologiei aşezărilor, fiind vizate în principal nivelele medievale timpurii de locuire (sec. VIII - XIII). Sondajele de control stratigrafic iniţiate cu 15 ani în urmă au fost efectuate în toate cele patru sectoare. Între anii 1990 - 1999 săpăturile s-au desfăşurat în sectorul D unde locuirea a fost mai consistentă. Au fost cercetate mai multe complexe de locuire şi anexe gospodăreşti medievale timpurii (sec. VIII - X şi XI - XIII) şi medievale (sec. XIV - XVII), publicate în literatura de specialitate.
În anul 2000 a fost abordată necropola aşezării, localizată printr-un sondaj de control încă în anul 1986 în sectorul A ("Hotare") al aşezării. Prin cooptarea în colectivul de cercetători a unui antropolog se vizează o cercetare interdisciplinară a necropolei. Au fost identificate 78 morminte care, pe baza situaţiei stratigrafice şi a materialului arheologic aflat în conţinutul lor, se încadrează în intervalul cronologic cuprins între secolele XI - XVII. Piesele din inventarul mormintelor: monede, podoabe, accesorii vestimentare, deşi puţine la număr, prezintă interes ştiinţific şi au o certă valoare muzeografică. Monedele emise în timpul domniei regelui Ladislau I (1077 - 1095) sunt mărturii care confirmă că în secolul al XI-lea aşezarea era locuită. A fost totodată descoperită şi parţial dezvelită fundaţia de piatră a unei construcţii ai cărei pereţi au fost de cărămidă, după toate probabilităţile o biserică. Piatra din fundaţie este ecarisată şi prezintă elemente de decor sculptat, indicii că aceasta provine de la un edificiu mai vechi dezafectat. Cronologic biserica corespunde nivelului de înmormântări din secolele XIV - XVI.
Prin continuarea săpăturilor în necropolă, în anul 2001 se urmăreşte în primul rând dezvelirea fundaţiei întregii construcţii în vederea reconstituirii planului acesteia şi clarificării funcţiei sale. Vor fi totodată dezvelite şi studiate mormintele ce vor apare. Poziţia lor şi eventualele obiecte de inventar vor constitui elemente noi pentru cunoaşterea necropolei şi a datării mai exacte a vestigiilor monumentului.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu