Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Mogoşoaia | County: Ilfov | Site: Chitila Fermă | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Neolithic;
Bronze Age;
Latene
Periods
Neolithic;
Bronze Age;
La Tène
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Ilfov
Locality   Mogoşoaia
Commune   Mogoşoaia
Site  Chitila Fermă
Site Sector Sectorul aşezarea getică
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Boroneanţ Adina Elena
Boroneanţ Vasile
Negru Mircea
National Arch. Record Site Code 179472.03
Report Introducere. Situl arheologic de la Chitila - Fermă se află la aproximativ 1 km NV de localitatea Chitila, pe malul drept al Colentinei la S de lacul Mogoşoaia.
Primele cercetări arheologice cu caracter de salvare au avut loc în anii 1983 - 1985, iar cele sistematice au fost demarate în anul 1997. Cele mai importante descoperiri provin din neolitic, epoca bronzului, prima epocă a fierului şi a doua epocă a fierului.
În campania din anul 2000 au fost reluate cercetările în sectorul aşezării getice ce se află la E de calea ferată Bucureşti - Ploieşti, în apropierea fostei staţii de pompare. Pe marginea estică a terasei, la N de staţia de pompare au fost trasate cinci secţiuni şi o casetă, fiind cercetată o suprafaţă totală de aproximativ 110 m2.
Complexe arheologice. În cursul cercetărilor au fost identificate 4 bordeie şi 3 gropi ce aparţin Latene-ului clasic getic.
Bordeiele sunt de formă rectangulară cu colţurile rotunjite. Bordeiul nr. 1 a fost parţial cercetat în cursul săpăturilor arheologice anterioare de salvare. Bordeiul nr. 2 avea lungimea de 4,23 m şi lăţimea de 3,25 m. Bordeiele nr. 3 şi 4 au fost parţial surprinse şi cercetarea lor va continua în campania următoare. Podelele acestor bordeie se aflau la adâncimi cuprinse între -0,51 / -0,8 m de la nivelul actual de călcare. Ele nu prezintă urme de lutuire. Bordeiul nr. 2 avea un prag pe marginea estică. Trei dintre bordeie (B. 1, B. 2, şi B. 3) aveau în interiorul lor câte o groapă. Acestea erau de formă tronconică şi serveau, probabil pentru păstrarea proviziilor). Bordeiul nr. 3 avea în colţul de NV o vatră ovală realizată prin lutuire pe un bloc de lut cruţat.
Materialul arheologic. Ceramica din neolitic şi epoca bronzului (cultura Tei) este o prezenţă sporadică ce sugerează că ne aflăm la una din periferiile aşezărilor respective.
Ceramica din cadrul complexelor din Latene este din pastă modelată cu mâna sau la roată, prima categorie predominând clar (aproximativ 2/3).
Ceramica semigrosieră din pastă modelată cu mâna a fost arsă oxidant, în general, majoritatea vaselor fiind de culoare cărămiziu-gălbuie (vase de provizii, oale, vase cilindrice, piriforme, capace şi fructiere). Ele au fost decorate cu butoni cilindrici simpli, cu una, două sau trei alveole, butoni cilindrici cu incizii în formă de "+", semilunari simpli sau cu două alveole, butoni dreptunghiulari dreptunghiulari, brâuri şi cârlige alveolate, pastile, şir de alveole, linii şi benzi de oblice neregulate, benzi de linii orizontale şi în val.
Ceramica semifină de culoare cenuşiu-negricioasă din pastă modelată cu mâna este prezentă prin fragmente de fructiere cu suprafeţe lustruite, decorate cu inele în relief. Ceramica fină cenuşie produsă în tipare este prezentă printr-un fragment de imitaţie locală după o cupă deliană.
Ceramica locală modelată la roată din pastă fină de culoare cărămizie deschisă este reprezentată prin fragmente de vase de provizii şi căni. Vasele de provizii sunt decorate cu benzi de linii orizontale alternând cu benzi de linii în val.
Ceramica locală fină de culoare cenuşie din pastă modelată la roată este prezentă prin fragmente de oale, căni, cupe, fructiere şi strecurători. Elementele de decor folosite sunt liniile simple orizontale sau în val, benzile simple orizontale sau în val, rozetele stampate etc.
Ceramica de import de culoare cărămizie este prezentă prin fragmente de cupe deliene şi fragmente de amfore. Unele fragmente provin de la vase de import de culoare albicioasă din pastă caolinoidă.
În cadrul complexelor în discuţie au fost descoperite şi câteva obiecte din fier, fragmente de chirpici, lemn ars şi oase de animale.
În secţiunea S. 2, C. 2, la -0,35 m, în stratul de pământ zgrunţuros aflat sub stratul vegetal, a fost descoperită o monedă emisă în vremea împăratului Gordianus III.
Stratigrafia. Stratul vegetal de pământ de culoare cenuşie are o grosime de 0,30 m. De la -0,3 m până la -0,5 / -0,55 m, stratul cenuşiu zgrunţuros cuprinde materiale arheologice din Latene-ul getic. Între -0,5 / -0,55 m şi -0,7 m se află un strat de pământ de culoare castaniu-cenuşie ce cuprinde puţine fragmente ceramice din epoca bronzului şi neolitic. De la -0,7 m la -0,95 / -1 m este stratul de pământ castaniu steril arheologic. De la -0,95 / -1 m, stratul castaniu steril arheologic cuprinde şi concreţiuni calcaroase.
Cronologia. Complexele arheologice din Latene-ul getic au fost datate, pe baza imaterialului arheologic, în secolele II - I a. Chr.
Tehnici de cercetare. În sectorul aşezării getice a fost efectuată o prospecţiune magnetică pentru identificarea complexelor arheologice din zonă.
Obiectivele cercetărilor viitoare. În viitoarea campanie arheologică vom continua cercetarea celor două bordeie (B. 3 şi B. 4) surprinse doar parţial în suprafeţele deschise în campania din anul 2000.
Conservare, restaurare. Materialul arheologic se află în curs de restaurare în cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti. În inventarul de şantier, în cadrul campaniei din anul 2000 au fost înregistrate un număr de 587 de poziţii.
Planşa 42
Abstract other lang.
Abstract   The archaeological excavations at Chitila-Fermă uncovered a Gaetic settlement. In the year 2000 four dwellings and three pits were excavated. The archaeological material was very rich. It consists in hand-made and wheel-made pottery, iron artifacts, animal bones, bits of burned wood and clay. This settlement can be dated to the 3rd - 2nd centuries B.C.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu