Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Gârla Mare | County: Mehedinţi | Site: km fluvial 840 | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Agriculture and Subsistence;
Domestic
Site Types
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mehedinţi
Locality   Gârla Mare
Commune   Gârla Mare
Site  km fluvial 840
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Stângă Ion Site director Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
National Arch. Record Site Code 111792.02
Report Staţiunea arheologică este situată pe fruntea primei terase a Dunării, în teren arabil, în partea de SV a comunei Gârla Mare. Pe staţiune este fixată borna din beton ce indică kilometrul fluvial 840.
Ferma agricolă şi anexele ei sunt cercetate sistematic din anul 1993. Rezultatele cercetării sunt importante atât prin aportul documentar - ştiinţific, cât şi prin bogăţia materialului arheologic rezultat.
Ferma se dovedeşte a fi o unitate de producţie complexă, cu activităţi agricole, de creşterea animalelor, olărit, prelucrarea metalelor, comerţ intern şi extern. În momentul de faţă trei sferturi din fermă este cercetată, iar zidăria acoperită cu pământ. Toate informaţiile rezultate până în acest moment al cercetării ne îndreaptă spre o încadrare cronologică largă între primele două decenii ale secolului al II-lea şi domnia lui Gordian al III-lea.
Obiectivele campaniei arheologice ale anului 2000 au fost următoarele:
1. Descoperirea incintei de SV a fermei şi a eventualelor construcţii anterioare.
2. Cercetarea arheologică în afara incintei, spre E, unde urme de zidărie şi mult material arheologic existent la suprafaţă presupun existenţa altor construcţii.
Pentru atingerea primului obiectiv a fost deschisă S. 15 cu dimensiunile de 50 x 4 m. A fost descoperită incinta de S a fermei şi poarta de intrare în fermă. Pe colţul de SV al incintei se găsea o locuinţă - turn cu misiune de apărare. Spre interior, la distanţă de 1 m de incintă, a fost descoperită zidărie din construcţiile interioare.
Pentru îndeplinirea obiectivului nr. 2 au fost trasate următoarele secţiuni: S. 16 şi S. 17 - cu dimensiunile de 16 x 4 m, amplasate pe malul surpat al Dunării, paralele între ele, cu un martor de 0,5 m. Aici au fost descoperite urme de zidărie ale unei construcţii de dimensiuni mari (12 x 7 m) legată probabil de activităţi portuare. S. 18, cu dimensiunile de 50 x 2 m, a fost trasată spre N la o distanţă de 50 m de S. 17. Între C. 1 - 11 au apărut nu mai puţin de 9 ziduri ce traversează secţiunea de la S la N. Este o zidărie ce îmbracă două tehnici diferite de construcţie.
a) Fundaţiile şi elevaţiile lucrate în tehnica cocciopesto sunt cele mai numeroase. Fundaţia are lăţimea de 0,6 m, iar înălţimea este păstrată uneori până la 0,6 m.
b) În a doua categorie intră numai două ziduri. Fundaţia lor este lucrată în tehnica cocciopesto, solidă, mai lată decât elevaţia care este lucrată din pietre nehaşurate, legate cu mortar. Nu excludem posibilitatea existenţei a două faze de zidărie.
Materialul arheologic este bogat şi variat: monede ce se întind cronologic de la Hadrian la Gordian III, multe fibule, inele din bronz şi argint, fragment dintr-o diplomă militară, fragment dintr-o plăcuţă din plumb cu reprezentarea cavalerului danubian, unelte, ceramică numeroasă din categoria de uz comun şi ceramică de tradiţie dacică.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu