Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Pângăraţi | County: Neamţ | Site: Mănăstirea Pângăraţi | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Monastery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Neamţ
Locality   Pângăraţi
Commune   Pângăraţi
Site  Mănăstirea Pângăraţi
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 123610.01
Report Cercetările, efectuate în vederea restaurării, s-au concentrat îndeosebi în zonele de nord şi de vest ale ansamblului. Observaţiile, îngreunate de numeroase intervenţii târzii, permit considerarea bisericii ca reprezentând lăcaşul ctitorit de Alexandru Lăpuşneanu pe la 1560.
Fundaţiile corpului nordic de chilii, limitate spre exterior de zidul de incintă, sunt ridicate direct pe stâncă, fiind primele construcţii de pe acel loc, ce pot data din a doua jumătate a sec. XVI sau de la mijlocul sec. XVII. Pivniţa din partea de vest a acestui corp are bolta refăcută, probabil în sec. XIX, pe fundaţii anterioare. Cerdacul târziu, cu fundaţie de beton, din faţa chiliilor, se ridică deasupra unor temelii de piatră, datând probabil din sec. XIX. Zidul de incintă de pe latura de nord este contemporan cu turnul din partea de nord-est, având fundaţiile ţesute. Porţiunea de zid aflată la est de turn este adosată acestuia. Se poate presupune că zidul actual de pe latura de est datează şi el din sec. XIX.
Pe latura de vest s-a constatat existenţa unor straturi deosebit de groase de nivelare cu pământ galben purtat, depuse concomitent cu ridicarea în această zonă, unde terenul avea o pantă foarte accentuată în vecinătatea râpei, a zidurilor corpului de construcţii demolat la mijlocul secolului nostru. Observaţiile arheologice, analogiile cu clădirile de la sud-est de clopotniţă, precum şi datele documentare, permit datarea construcţiilor de pe latura de vest în perioada de după 1850, partea superioară fiind integral refăcută la sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX. Dintr-o perioadă mai veche datează unele urme de zidărie descoperite la est de corpul de clădiri menţionat.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu