Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Turda | County: Cluj | Site: Dealul Viilor - Cetăţii | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Cluj
Locality   Turda
Commune   Turda
Site  Dealul Viilor - Cetăţii
Site Sector
Site name   Potaissa
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bărbulescu Mihai Site director Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cătinaş Ana Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Fodorean Florin Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Husar Adrian Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Husarik Pavel Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Luca Claudia Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Nemeti Sorin Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Pâslaru Mariana Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Stănescu Alexandru Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 55268.01
Report Castrul legiunii V Macedonica se află în marginea sud-vestică a municipiului Turda, pe platoul dealului Viilor (Dealul Cetăţii). Cercetările arheologice se desfăşoară din 1971, până în prezent fiind dezvelite poarta de pe latura de vest, două bastioane, clădirea comandamentului, parţial termele, depozitul de cereale şi câteva cazărmi. S-au executat lucrări de conservare la poarta de pe latura de vest, bastionul din colţul nord-vestic, un bastion de curtină de pe latura de V, un canal deversor din colţul nord-estic, clădirea comandamentului. Situl prezintă o importanţă aparte, fiind singurul castru legionar din Dacia liber de construcţii moderne, bine datat şi cu cercetări sistematice de lungă durată.
Din 1993 a început cercetarea termelor situate în praetentura dextra, urmărindu-se dezvelirea sistematică a acestora. În intervalul 1993 - 1999, prin 7 campanii de săpături s-a cercetat un bazin identificabil cu un frigidarium, zidurile nordic şi estic al palestrei, încăperile A, B, C, D cu hypocaustum, un frigidarium semicircular, latrinae I şi II şi canale de aducţiune şi deversoare I, II şi III.
Obiectivele campaniei din anul 2000 au fost continuarea cercetărilor arheologice în zonele de V şi de S ale termelor. În acest sens s-au săpat secţiuni şi casete şi s-a procedat la dezvelirea unor suprafeţe, pentru racordarea noilor edificii descoperite la planurile şi releveele realizate în anii anteriori, precum şi completarea situaţiei stratigrafice prin coroborarea datelor nou obţinute cu cele anterioare. S-au executat relevee, profile, fotografii de ansamblu şi detaliu, verificări permanente, pe nivele, cu detectorul de metale.
Un sondaj la capătul estic al canalului de la latrinae II a surprins relaţia între canal, edificiul compus din încăperile A, B, C, D şi palestra. În partea sudică a termelor, între zidul vestic cu absidă al edificiului A, B, C, D şi bazinul absidat numit frigidarium II, s-au deschis trei casete peste canalele deversoare I şi II, ceea ce a prilejuit decopertarea spre S a canalelor deversoare, observaţii asupra sistemului lor de construcţie şi descoperirea unor materiale arheologice. Cu această ocazie s-a descoperit conducta ce evacua apa din bazinul rectangular aflat la S de frigidarium I. Secţiunile trasate la S de frigidarium II au descoperit două bazine rectangulare şi o absidă cu hypocaustum. Interiorul hipocaustului este înalt de 1 m cu suspensura din piatră groasă de 20 cm. Cea mai înaltă pila păstrată are înălţimea de aprox. 1 m şi 19 cărămizi. S-au descoperit tegulae mamatae, cuie în formă de T şi tuburi distanţatoare cu capetele evazate. Zidul absidei este traversat de canalul unui praefurnium descoperit la E de bazin. Spre V urmează un alt spaţiu încălzit.
În suprafaţa săpată la V de frigidarium II (până la canalul III) s-au descoperit două altare votive. Completarea planului general al termelor spre E s-a realizat printr-o secţiune orientată paralel cu palestra, în care s-au descoperit ziduri excavate şi o fântână.
Rezultatele cercetărilor din 2000 au confirmat ipoteza extinderii complexului termal spre S şi V şi au produs descoperirea unei zone din terme mai bine conservate (la absida decopertată în această campanie se păstrează, parţial, şi elevaţia). Pe lângă descoperirea celor două altare menţionate, s-au găsit fragmente de statui din piatră şi bronz şi un bogat material arheologic mărunt (monede, fibule, piese de echipament militar, podoabe). Materialele arheologice sunt depozitate în spaţiile Muzeului de Istorie Turda.
În campania 2001 cercetările vor continua la V de absida descoperită în 2000, pentru completarea planului complexului termal, în vederea interpretării corecte a funcţionalităţii spaţiilor cercetate. Se impune demararea studiilor de specialitate în vederea realizării proiectului de conservare şi a execuţiei lucrărilor de conservare.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu