Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Roşia Montană | County: Alba | Site: Zona Orlea - terenullui Aurel Marc | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Roşia Montană
Commune   Roşia Montană
Site  Zona Orlea - terenullui Aurel Marc
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crăciun Cristina Site director Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional, Bucureşti
National Arch. Record Site Code 6770.06
Report Perimetrul, desemnat sub sigla A 16 (Proiect Roşia Montană 2000) se află pe proprietatea lui Marc Aurel, situată la SV de Tăul Secuilor şi la N de apa Roşiei, într-o zonă de pantă .
Alegerea locului săpăturii de salvare se datorează descoperirii fortuite, în deceniul precedent a unui capac de sarcofag de copil.
Cele două secţiuni în cruce S. I (20 x 2 m) şi S. II (12 x 1 m) orientate în direcţia punctelor cardinale principale, au surprins două nivele arheologice: primul nivel, corespunzător nivelului locuirii de epocă medievală târzie (sec. XVIII) şi nivelul N 2, anterior construcţiei amintite.
Locuinţa de sec. XVIII, datată prin materialul ceramic descoperit, cu dimensiunile interioare de 7,8 x 5,2 m, are zid de fundaţie lat de -0,6 m, din piatră legată cu pământ, aşezat direct pe lutul galben. Nu s-au descoperit urme ale elevaţiei clădirii.
Deşi prezenţa fragmentelor ceramice romane este indubitabilă, prezenţa acestora în ambele nivele de locuire surprinse pare a aparţine unei zone periferice de habitat .
În exteriorul clădirii, a fost descoperit aşezat direct pe lutul galben, în poziţie secundară, un alt capac de sarcofag de copil, cu dimensiunile 0,91 x 0,6 x 0,1 m, conservat integral.
Prezenţa a două spolia de epocă romană pe o arie restrânsă lasă deschisă ipoteza existenţei în vecinătate a unei necropole de înhumaţie de epocă romană, distrusă încă din perioada medievală şi epoca modernă.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu