Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Roşia Montană | County: Alba | Site: Zona Orlea - Tăul Secuilor | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Roşia Montană
Commune   Roşia Montană
Site  Zona Orlea - Tăul Secuilor
Site Sector
Site name   Alburnus Maior
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crăciun Cristina Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional, Bucureşti
National Arch. Record Site Code 6770.06
Report Situl arheologic este situat pe o terasa naturală de la N de apa Roşiei şi la mică distanţă de lacul artificial - Tăul Secuilor. În această zonă a fost descoperit în anul 1976, pe terenul lui I. Tomuş, unul dintre cele mai mari monumente funerare din Roşia Montană (IDR III/3, 412).
Săpătura de salvare din campania 2000 a evidenţiat existenţa în această zonă a unei necropole tumulare de incineraţie din epoca romană, suprapusă de un habitat medieval timpuriu (sec. XI - XIII).
Profilele celor patru secţiuni, orientate N - S şi E - V (S. I - 20 x 2 m; S. II - 20 x 1 m ; S. III -10 x 1 m; S. IV - 10 x 1m) arată că dispunerea tumulilor a urmărit panta naturală a terenului.
Au fost cercetate integral trei morminte şi au fost sesizate în profil urmele altor patru morminte. Cele trei morminte săpate integral indică o orientare E - V (M. 1 şi M. 2) sau NV - SE (M. 3). Au fost sesizate mantalele de piatră ale tumulilor.
Incinerarea s-a făcut direct în groapă simplă, de formă rectangulară. Lăţimea gropii de incineraţie este de -0,6 m, iar adâncimea este de -0,32 / -0,35 m. S-a putut sesiza existenţa mormintelor suprapuse.
Ritul funerar indică puternice analogii cu necropola de la Boteş - Corabia .
Inventarul mobil este bogat, mai ales în ceea ce priveşte categoria ceramică (opaiţe de tip monolychnis, urcioare, căniţe, castroane, oale-borcan, vase de ofrandă). Din categoria inventarului mobil din fier menţionăm un fragment de cheie. În M. 1 au fost descoperite conglomerate rezultate din arderea unor produşi metalici (depunere rituală). Analogiile cu inventarele necropolelor de la Vulcoi - Corabia şi Ruda - Brad, dar şi cu cele cercetate în anul 2000 la Tăul Cornii şi punctul Hop (Roşia Montană) sunt categorice.
Fragmentelor ceramice de epocă romană li se adaugă cele din secolele XI - XIII (mai ales fragmente de oale-borcan şi urcioare).
Situl a fost parţial afectat de lucrările de amenajare ale Tăului Secuilor (sec.XVIII - XIX).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu