Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Timişoara | Site: Freidorf | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.)
Periods
Roman Period;
Post-Roman Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Timiş
Locality   Timişoara
Commune   Timişoara
Site  Freidorf
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Mare Mircea
Tănase Daniela
National Arch. Record Site Code 155252.03
Report Situl arheologic este situat la marginea de S a cartierului Freidorf al municipiului Timişoara, pe un promontoriu aflat în stânga drumului de legătură între acest cartier şi Calea Şagului (ieşirea din oraş pe DN 59 - Moraviţa).
Situl arheologic cuprinde o aşezare daco-romană din secolele III - IV, suprapusă de o necropolă din secolul V p. Chr. Identificarea sitului a fost făcută în anul 1984, cu prilejul unor lucrări industriale când a fost efectuat şi un sondaj arheologic. Începând cu anul 1986 s-a trecut la cercetări sistematice, care continuă şi în prezent.
Importanţa cercetării acestui sit constă în încercarea de reconstituire a habitatului rural autohton în perioada secolelor III - IV. Rezultatele cercetărilor anterioare constau în dezvelirea a 8 locuinţe (5 de tip bordei, 3 de suprafaţă), 12 gropi de provizii şi 13 gropi menajere, un cuptor menajer aflat în aer liber şi un cuptor de olar.
În anul 2000, obiectivul a constat în delimitarea marginii de S a acestei aşezări. În acest scop au fost practicate două secţiuni. În S. 1 / 2000, având dimensiunile de 10 x 1,5 m şi orientarea NE - SV, s-a ajuns la solul viu la adâncimea de 0,8 m. Nu au fost găsite complexe arheologice, iar stratigrafic s-a constatat prezenţa nivelului din sec. III - IV la o adâncime cuprinsă între -0,25 m şi -0,7 m. Parţial, stratul de cultură a fost distrus de prezenţa unui cablu electric industrial găsit pe lungimea secţiunii. Inventarul arheologic constă în fragmente ceramice cenuşii, lucrate la roată, specifice secolelor III - IV. Secţiunea S. 2 / 2000, a fost practicată paralel cu S. 1 / 2000, la o distanţă de 30 m SE de aceasta. Avea aceleaşi dimensiuni (10 x 1,5 x 0,8 m) şi aceeaşi situaţie stratigrafică. În capătul de SV al secţiunii a apărut o parte dintr-un complex arheologic, fapt pentru care a fost practicată o casetă cu dimensiunile de 4 x 1,5 m. A fost dezvelită o locuinţă bordei, de formă ovală, cu dimensiunile de 2 x 1,8 m, având baza la -1,55 m faţă de nivelul actual de călcare. La capătul de NE al axei lungi se afla intrarea cu o treaptă joasă de lut, cu lăţimea de 0,6 m. În capătul opus al axei lungi, pe direcţia SV, se afla o vatră "cotlonită", săpată în peretele de lut viu, cu cenuşă în jur şi dispunând de o placă de lut, puternic arsă, cu dimensiunile de 0,4 x 0,4 m şi grosimea de 4 - 7 cm. În pământul de umplutură al bordeiului a apărut material arheologic reprezentat de fragmente ceramice cenuşii, lucrate la roată, chirpic şi oase de animale. Pe baza stratigrafiei şi a inventarului, locuinţa-bordei aparţine aşezării daco-romane din secolele III - IV.
Materialul arheologic recuperat a fost depozitat pentru studiu în depozitul de tranzit al Muzeului Banatului.
Obiectivele pentru viitor constau în delimitarea cât mai exactă a suprafeţei pe care o avea aşezarea şi la eventuala descoperire de noi complexe arheologice în porţiunile încă necercetate.
Rezultatele cercetărilor întreprinse în situl arheologic de la Timişoara - Freidorf pentru perioada anilor 1994 - 1998 urmează să apară în volumul VI al publicaţiei "Analele Banatului", S.N., aflat sub tipar.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 



Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu