Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Dezrobiţi | Commune: Frânceşti | County: Vâlcea | Site: Mănăstirea Dintr-un Lemn | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Monastery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vâlcea
Locality   Dezrobiţi
Commune   Frânceşti
Site  Mănăstirea Dintr-un Lemn
Site Sector
Site name   Mănăstireni
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Botez Aurel Ioan SC Abral Artproduct SRL Bucureşti
Lupu Emil SC Abral Artproduct SRL Bucureşti
National Arch. Record Site Code 169930.01
Report Mănăstirea Dintr-un Lemn se află pe malul drept al Otăsăului, pe un teren în pantă uşoară la contactul cu lunca apei, fiind arondată satului Mănăstireni din comuna Frânceşti, jud. Vâlcea.
Este considerată ctitorie a lui Matei Basarab şi (sau) a nepotului său Preda Brâncoveanu, fiind ridicată ceva mai jos de o biserică de lemn, probabil de secol XVI. Mănăstirea este alcătuită din două incinte, cea veche având în plan central o biserică refăcută de Şerban Cantacuzino, apoi de Ştefan Cantacuzino şi din nou în 1793. Incinta nouă a fost edificată de stareţa Platonida (1837 - 1848), fiind reconstruită după 1990. Incinta veche a suferit intervenţii în vremea lui Şerban Cantacuzino, în anii 1858 - 1860, 1938 - 1939, 1955 şi după 1991.
Nu au mai fost efectuate cercetări arheologice sistematice anterioare până în anul 1999, când au fost realizate şapte sondaje arheologice în beciurile stăreţiei, sub arhondaric, sub corpul muzeului mănăstiresc, la relaţia dintre chiliile de pe latura sudică şi incinta nouă, necesare pentru furnizarea unor date tehnice proiectantului de specialitate.
Datorită sondajelor punctiforme realizate nu a putut fi verificată etapizarea cunoscută, bazată pe studiul de arhitectură, analiza de parament şi documentele scrise. Totuşi au putut fi stabilite câteva aspecte deosebite.
1. Gârliciul actual de acces la pivniţa de sud, unde a fost amplasată Cas. 1, suprapune un nivel de construcţie ce coboară în pantă şi aparţine unui gârlici contemporan cu pivniţa de sud, considerată a fi edificată în etapa întâi.
2. În Cas. 2 a fost descoperită o umblătoare ce suprapune cu elevaţia sa tencuiala exterioară a pivniţei de sud, fiind ulterioară acesteia. Peretele dintre încăperile H şi I este întreţesut cu cel al umblătorii descoperite, deci contemporan cu aceasta. Faptul că prin gura de dejecţie aflată pe peretele de est, umplutura era evacuată fără a folosi un canal, demonstrează că la E şi N de pivniţa de S şi umblătoare nu existau încă actuale construcţii ale stăreţiei. Tot materialul descoperit în umblătoare se datează la sfârşitul secolului XVII - începutul secolului XVIII, deci umblătoarea a încetat să funcţioneze la trecerea dintre secole, odată cu ridicarea pivniţei de N şi a pivniţei de est, iar în prelungirea ei s-a ridicat o nouă umblătoare, în camera G.
3. La ridicarea turnului clopotniţă actual şi a zidului de legătură dintre stăreţie şi corpul sudic de chilii, s-a operat în prealabil o decapare sau terasare masivă a terenului.
4. Corpul sudic de chilii actual se datează în sec. XIX - XX şi a preluat fundaţii mai vechi ale unor construcţii.
Planşa 38
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu