Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Vărădia | County: Caraş-Severin | Site: Chilii | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Hallstatt;
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Fortified settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Vărădia
Commune   Vărădia
Site  Chilii
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bozu Ovidiu Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Iaroslavschi Eugen Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 54519.02
Report Săpăturile efectuate în luna septembrie a anului 2000, pe platoul situat la partea superioară a dealului "Chilii" au fost o continuare a celor desfăşurate cu intermitenţe, începute încă în anul 1974. Platoul a fost amenajat şi fortificat încă în preistorie (sfârşitul epocii bronzului, prima vârstă a fierului) cu un şanţ adânc săpat spre NV, unde pantele sunt mai uşor accesibile. Partea centrală a platoului a fost ocupată de un castru roman de pământ, iar în afara acestuia au fost semnalate, în special spre N şi V, urmele unor barăci din aceeaşi epocă.
Datorită fondurilor limitate, săpăturile s-au desfăşurat într-un singur punct şi anume în afara castrului, în zona barăcilor, ele fiind o continuare a celor din campaniile anilor anteriori. S-a urmărit elucidarea sistemului de construcţii al acestor barăci şi dimensiunile lor.
În cei 38 m ai secţiunii cu o lăţime de 2 m şi cu o adâncime variind între -0,5 şi -1,6 m au fost identificate mai multe bordeie hallstattiene, gropi din aceeaşi epocă şi resturile unor barăci romane. Acestea din urmă constau din fundaţiile, săpate cu grijă în stânca de calcar şi resturi carbonizate ale unor bârne din lemn ce formau tălpile şi stâlpii construcţiilor. Descoperirea şi apoi săparea printr-o casetă de 5 x 4 m, a unui bordei hallstattian bine păstrat a permis reconstituirea unei locuinţe ovale, adâncite prin săparea cu ajutorul focului a stâncii calcaroase, cu un stâlp central, gros şi cu un acoperiş din materiale vegetale. În ceea ce priveşte barăcile romane va trebui să mai săpăm şi în anii viitori spre a putea avea dimensiunile şi forma lor.
Materialul arheologic hallstattian constă din ceramică şi câteva piese mărunte din bronz, iar cel roman din ceramică, fibule, materiale de construcţie, vârfuri de săgeţi şi suliţe, monede de bronz. Tot materialul arheologic se păstrează la MBM Reşiţa, la fel ca şi documentaţia fotografică şi grafică.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu