Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cefa | County: Bihor | Site: Cefa - La pădure | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Late Medieval
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bihor
Locality   Cefa
Commune   Cefa
Site  Cefa - La pădure
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Crişan Ioan Site director Muzeul "Ţării Crişurilor", Oradea
Dumitraşcu Sever Universitatea Oradea
National Arch. Record Site Code 28255.01
Report Săpăturile arheologice au constat din prelungirea spre sud a secţiunii S4 cu 30 m şi din săparea a cinci casete în vederea dezvelirii unor obiective. Situaţia stratigrafică a rămas identică cu cea din anii precedenţi, deosebiri constatându-se doar în ceea ce priveşte nivelele de locuire. Au apărut în continuare vestigii neolitice, hallstattiene, prefeudale, feudale timpurii şi feudale. Nu au fost scoase la lumină vestigii celtice şi daco-romane aşa cum au fost descoperite în urmă cu doi ani.
Secţiunea a străbătut o zonă intens locuită mai ales în epocile prefeudală, feudală timpurie şi feudală, fiind descoperite mai multe complexe arheologice. Au fost cercetate două gropi menajere şi două vetre de cuptor feudale din sec. XV-XVI, patru locuinţe feudale timpurii din sec. XI-XIII şi o locuinţă prefeudală de sec. IX-X. S-a constatat că locuinţa prefeudală a fost intersectată de un bordei feudal timpuriu care, la rândul său a fost suprapus de două locuinţe feudale timpurii. Deasupra acestora, sub stratul vegetal a fost amenajat un cuptor feudal de la care s-a păstrat doar vatra.
Cercetările vor continua în acest sector al aşezării prin săparea unor secţiuni paralele şi dezvelirea unor noi complexe feudale timpurii care este de aşteptat să apară.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu