Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hunedoara | Site: Castelul Corvineştilor | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Hunedoara
Commune   Hunedoara
Site  Castelul Corvineştilor
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Roman Cristian Aurel Site director Muzeul Castelul Corvineştilor, Hunedoara
National Arch. Record Site Code 86829.02
Report Derularea lucrărilor de restaurare, consolidare şi punere în valoare a complexului arhitectonic medieval de la Castelul Hunedoara a impus continuarea cercetărilor arheologice cu caracter de salvare pentru sectoarele unde, conform proiectului de restaurare, erau necesare intervenţii la nivelul pivniţelor Loggiei Matei şi a turnului bastionar din acelaşi sector.
Pentru anul 2000, săpăturile de salvare s-au concentrat pe cunoaşterea stratigrafiei camerei de odoare (aflată în vecinătatea sacristiei) şi a nivelelor de depuneri de la nivelul doi al turnului bastionar de pe latura de vest a monumentului.
Camera de odoare. Intervenţia de natură arheologică a fost posibilă datorită montării aici, conform proiectului, a unui grup sanitar, ocazie cu care pe latura vestică a încăperii s-a practicat un decupaj al zidului, amenajat mai apoi ca şi intrare în respectiva cameră.
Prima observaţie este aceea după care stânca nativă acoperea, înainte de intervenţia arheologică, peste 60% din suprafaţa camerei, astfel încât am fost nevoiţi să amplasăm o casetă de informare stratigrafică, cu dimensiunile de 1 x 1 m, în colţul de NE, extinsă apoi până la 2 x 1 m. Pe latura de N a casetei, la adâncimea de -0,03 m, s-a depistat fundaţia zidului, format din două rânduri de piatră de mici dimensiuni legată cu mortar şi amplasat direct pe stânca nativă, care nu prezintă urme de amenajare. La partea superioară, acest zid de fundaţie este completat de un rând de cărămidă (L = 30 cm, l = 15 cm), bine lucrată şi într-o stare satisfăcătoare de conservare. Ca tehnică de lucru, acest zid este identic cu cel surprins pe latura de N a camerei paznicului din aceeaşi aripă Matei. La adâncimea de -0,2 m de la nivelul actual de călcare s-a profilat o aglomerare de lespezi de gresie şi dolomită calcaroasă, acoperită parţial de o lentilă de mortar curat cu adaos de var ce căpăcuia această amenajare, ce cădea spre latura estică a încăperii până la adâncimea de -0,33 m. Funcţia probabilă a acestei amenajări este cea de îndreptare a nivelului de călcare, care altfel ar fi fost sinuos datorită configuraţiei reliefului stâncos, care coboară înspre partea de nord. Sub această amenajare se află stânca nativă.
Materialul arheologic rezultat este extrem de sărac şi constă din fragmente ceramice şi resturi ale unui pahar de sticlă. În cazul ceramicii, predomină speciile fină şi semifină, având lutul bine ales degresat cu nisip fin, fiind bine arse, lucrate la roată rapidă, culorile dominante fiind cărămiziul şi cenuşiul, interiorul fiind acoperit de un smalţ de culoare verzuie. Formele sunt cele de vas borcan, uneori cu o toartă, singurul element de decor constând din benzi oblice de culoare brun deschisă, pe un fragment ceramic fin, bine ars de culoare alb-gălbuie. O apariţie interesantă o reprezintă un fragment de pahar din sticlă, având ca decor romburi organizate în motivul tablei de şah.
Camera tezaurului. Este plasată în aripa de N, deasupra actualului birou al muzeografilor şi supraveghetorilor muzeului, fiind probabil o anexă a Camerei de aur. După demontarea sobei de încălzit şi a pardoselii de cărămidă (secolul XIX ?), în mijlocul încăperii s-a practicat o secţiune cu dimensiunile de 4,9 x 1 m, cu scopul identificării diferitelor momente de amenajare ale încăperii.
Stratigrafia este simplă, putând fi citită pe profilul vestic al secţiunii S. 1 / 2000:
1. nivel compact de mortar, cu grosimi de până la 5 cm, legat după toate probabilităţile de amenajarea pardoselii de cărămidă menţionată mai sus;
2. nivel de lutuială (pământ bine frământat amestecat cu resturi de graminee), de culoare gălbuie, nivelat superficial, având grosimi între 6 - 8 cm;
3. nivel compact, format din sfărâmături de piatră şi mortar, cu grosimi între 6 - 10 cm;
4. nivel de lutuială (pământ bine frământat amestecat cu resturi de graminee), de culoare gălbuie, nivelat superficial, având grosimi între 6 -10 cm;
5. nivel relativ compact format din fragmente de piatră, resturi de cărămidă şi mortar, nivel care umple spaţiile formate prin construirea tavanului boltit al încăperii de la etajul inferior.
De remarcat faptul că în capetele de N şi S ale secţiunii S. 1 / 2000, există îngroşări ale zidului cu până la 16 cm, având aspectul unor console. La partea superioară a acestor "console" a fost amenajat un nivel de bolovani de dimensiuni mari, probabil pentru o mai bună stabilitate a nivelului de umplutură (notat de noi cu 5).
Materialul arheologic apărut pe ultimul nivel de lutuială (în ordine cronologică) constă exclusiv din ceramică, lucrată la roată rapidă, foarte bine arsă, culoarea predominantă fiind cărămiziul. Apare un fragment ceramic decorat cu benzi pictate cu alb, ce includ un meandru, parţial acoperite de un smalţ verzui.
Planşa 25
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu