Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Geoagiu | County: Hunedoara | Site: Dealul Urieşilor | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Defence
Site Types
Camp
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Hunedoara
Locality   Geoagiu
Commune   Geoagiu
Site  Dealul Urieşilor
Site Sector Castrul militar
Site name   Germisara
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălos Angelica
Pescaru Adriana
Pescaru Eugen
National Arch. Record Site Code 89614.01
Report Situl arheologic se afla situat între localităţile Bobâlna şi Geoagiu, pe malul drept al râului Mureş, la aproximativ 8 km de Complexul termal roman Germisara (cercetat în anii anteriori). Pagus-ul Germisara cuprindea în antichitate pe lângă complexul termal, aşezarea civilă, necropola (ultimele două obiective fiind identificate prin cercetare de teren) şi castrul militar ce a constituit tema cercetării sistematice din vara anului 2000.
În castru a fost cantonată unitatea militară Numerus Singularium Britannicorum, precum şi subunităţi ale Legiunii a XIII-a Gemina (dovada numeroasele tegulae cu ştampila celor două unităţi). Suprafaţa castrului însumează aproximativ 2,2 ha.
Au fost trasate două secţiuni S. 1 (2,5 x 14 m) şi S. 2 (2,5 x 17 m), precum şi o casetă C. 1 (4 x 4 m). În caseta C. 1 a fost evidenţiată partea de V a castrului, cu zid realizat din piatră măruntă de carieră amestecată cu var stins pe loc. Zidul are o lăţime de 1,2 m şi a fost surprins pe o adâncime de 1,1 m. În exteriorul acestei substrucţii se află numeroase blocuri mari de piatră de râu în amestec cu moloz şi pământ, ce provin din elevaţia zidului de incintă. Secţiunile S. 1 şi S. 2 conţin urmele unor construcţii din lemn (grinzi, bârne şi stâlpi) - barăcile în care erau cantonaţi militarii.
Cercetarea a continuat în partea de E a platoului, unde în anul 1998 a fost efectuat un studiu geofizic de rezistivitate şi magnetism a unei suprafeţe de 45 x 60 m, în colaborare cu firma S.C. GEI-PROSECO S.R.L. Bucureşti (ing. Florin Scurtu). A fost trasată o secţiune S. 3 (2,5 x 20 m) orientată E - V. În interiorul acesteia a fost descoperită urma zidului de E a castrului şi şanţul de apărare din faţa acestuia. Zidul realizat în aceeaşi tehnică precum cel din partea de V, cu dărâmătura de blocuri mari de piatră în spatele lui, precum şi în faţa zidului, în şanţul valului de apărare. În extremitatea estică a secţiunii s-a ajuns la -3 m adâncime şi cercetarea nu este finalizată. În profilul secţiunii se observă două zone cu material de construcţie şi pietriş de râu, ce provin din umpleri succesive ale acestuia.
Tot în aceasta zonă, perpendicular pe capătul vestic al secţiunii S. 3 a fost trasată secţiunea S. 4 (2,5 x 20 m), spre S. În interiorul acesteia au fost evidenţiate urmele unor construcţii din lemn a căror planimetrie urmează a fi stabilită în campaniile următoare.
În partea centrală a platoului am verificat amenajările de aici, prin realizarea unei secţiuni S. 5 (2,5 x 47 m) orientată N - S. În partea sudică a secţiunii am surprins porţiuni de ziduri şi urme de ziduri desfiinţate, precum şi un fragment de coloană. Pe traseul secţiunii în dreptul m. 20 am surprins urmele unui zid (l = 0,65 m şi adâncimea cuprinsă între 0,1 şi 0,15 m) realizat din piatră de carieră în amestec cu piatră de râu şi mortar. Între m. 29 şi 32,5, se află capătul unei posibile clădiri. La extremitatea nordică a secţiunii S. 5 a fost decopertată o porţiune de pavaj din piatră de râu - posibil drumul principal ce traversa castrul de la V spre E, precum şi o groapă cu diametru de 0,3 m şi care conţinea deşeuri de bronz.
În partea de V a secţiunii S. 5, perpendicular pe aceasta, au fost decopertate secţiunile S. 6 (2,5 x 22 m), S. 7 (2,5 x 30 m), casetele C. 2 (6 x 6 m) şi C. 3 (6 x 4 m). Orientarea secţiunilor S. 6 şi S. 7 şi a casetelor C. 2, C. 3 a fost stabilită în funcţie de amenajările din zona centrală cercetată în vederea clarificării planimetriei construcţiilor din această porţiune.
Campaniile următoare vor oferi posibilitatea stabilirii planimetriei formei şi destinaţiei amenajărilor din această zonă a castrului roman Germisara - posibil praetoria.
Referitor la inventarul mobil trebuie precizat ca până în anul 1989 pe întreaga suprafaţă a castrului s-au practicat lucrări agricole şi în urma acestora stratul "vegetal" de aproximativ 0,1 - 0,3 m a fost deranjat de brăzdarele plugurilor. În totalitate materialul este fragmentar şi constă în ceramică uzuală, fragmente de tegulae cu inscripţia NSB, fragmente de sticlă, monede de bronz, cuie şi scoabe, balamale şi chei, etc.
Planşa 22
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu