Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Castrul roman de la Apulum (Porta Principalis dextra) | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   mun. Alba Iulia
Site  Castrul roman de la Apulum (Porta Principalis dextra)
Site Sector Porta Principalis dextra
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Moga Vasile Site director Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.01
Report În intervalul 10 septembrie - 8 octombrie 2001 au continuat investigaţiile arheologice sistematice, iniţiate în 1994, la castrul roman de la Apulum, în sectorul ocupat de poarta dublă flancată de două turnuri rectangulare (pentru evoluţia cercetărilor arheologice a se vedea V. Moga, Castrul roman de la Apulum, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 1998; idem, Apulum, porta principalis dextra a castrului legiunii XIII Gemina, Bibliotheca Musei Apulensis, XII, Alba Iulia, 1999).
Campania a avut ca obiectiv, pe de-o parte, degajarea integrală a intervenţiilor medio-moderne din turnul de flancare de E, dezvelirea interiorului turnului şi degajarea nivelului de călcare de la parterul edificiului (din faza de piatră). În timpul cercetărilor din interiorul acestui vestigiu antic au fost scoase mai multe blocuri paralelipipedice, realizate în manieră opus quadratum, căzute atât din elevaţia zidului de interior, cât şi din cele trei laturi ale turnului (latura de S coincide la Apulum cu zidul de curtină al fortificaţiei romane - n.n.). Materialele în discuţie vor fi utilizate în lucrările de restaurare şi conservare preconizate să se desfăşoare, într-o primă etapă în cursul anului viitor.
În paralel pentru o cât mai adecvată consolidare a pereţilor suprafeţei ocupate de intrarea romană, a fost deschisă spre V (înspre Catedrala Romano-Catolică aflată în vecinătate) o suprafaţă de 5,5 x 3,5 m ce a adus cu sine dezvelirea până la baza ager-ului (din faza de pământ a castrului - n.n.) a laturii celui de al doilea turn (păstrat în elevaţie pe mai bine de 3 m) şi decopertarea părţii superioare a zidului de incintă al castrului, bine păstrat pe traseul laturii de S.
Pe parcursul investigaţiei au continuat să apară piese de inventar din ceramică şi piatră. În poziţie secundară, printre fragmentele ceramice feudale (unul aparţinând unei toarte de cazan tipic sec. XI) am recuperat şi obişnuite, de acum, materiale tegulare (cărămizi, ţigle, olane) cu însemnele abreviate ale legiunii (cu ştampile de tipul Leg XIII GE sau Leg XIII GEM/LVCRETIVS AQVILA). Câteva dintre fragmentele de cărămizi au imprimate, înainte de ardere, urmele de ţinte de la încălţămintea lui miles Romanus. Din interiorul turnului de E, în contextul cronologic al sec. II - III au ieşit la iveală trei antefixe (unul cu o inedită reprezentare a zeului Pan şi a unei acolite) ce se adaugă unor piese similare, având ca motiv iconografic signa legionis XIII Geminae, respectiv leul, simbol zodiacal legat de perioada de constituire a acestei unităţi din nucleul armatei romane create de Octavianus Augustus. Şi tot din acelaşi spaţiu semnalăm apariţia mai multor pietre sferice din calcar, interpretate de noi drept "ghiulele" utilizate de catapultele romane (?).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu