Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Saschiz | County: Mureş | Site: Turnul Bisericii evanghelice | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mureş
Locality   Saschiz
Commune   Saschiz
Site  Turnul Bisericii evanghelice
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Marcu-Istrate Daniela Veronica Site director SC Digital Domain SRL Bucureşti
Pascu Ioan Feodor SC Digital Domain SRL Bucureşti
National Arch. Record Site Code 119215.02
Report În perioada 9 august - 8 septembrie 2000, ca parte componentă a programului de restaurare, a fost efectuat un sondaj în interior, pe axul turnului bisericii de cult augustan din Saschiz, jud. Mureş.
Informaţiile desprinse în urma săpăturii permit concluzia construirii turnului din interior, într-o singură fază. De la început în colţul de SV al acestuia a fost amenajată o fundaţie semicirculară pentru o scară în spirală, care însă nu a funcţionat niciodată. Fundaţia este clădită îngrijit, pe asize regulate, din bolovani mari şi medii legaţi că şape subţiri de mortar din var şi nisip, relativ friabil din cauza umezelii existente în sol. În vechime accesul de la exterior la interior s-a realizat prin coborârea a două trepte din lespezi masive de piatră.
Stratigrafia din interior este diferită de cea din exterior. Peste solul viu, o argilă de culoare gri, cleioasă în partea superioară dar dură în adâncime, se află nivelul de construcţie al turnului, alcătuit din argilă amestecată cu multe pietre, moloz de mortar şi rare fragmente de cărămidă. Urmează un strat de nivelare cu argilă amestecată cu cărămidă şi bulgări de mortar, apoi un nivel de incendiere, altul de reparaţie şi un strat afânat aflat sub podeaua de lemn aferentă nivelului medieval de călcare. Ultimele două straturi, groase dar extrem de afânate, sunt contemporane funcţionării turnului.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu