Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Poşta | Commune: Frecăţei | County: Tulcea | Site: Cotul Celicului | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Hallstatt;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Hallstatt;
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Poşta
Commune   Frecăţei
Site  Cotul Celicului
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Mihai Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Facultatea de Istorie
Terente Liliana Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
National Arch. Record Site Code 160412.08
Report În perioada aprilie - august 2000 au fost efectuate cercetări arheologice de salvare la Cotul Celicului, la 1,2 - 2 km V de localitatea Poşta, de-a lungul conductei de gaz metan. Cu acest prilej au fost cercetate câteva obiective arheologice - două aşezări şi o necropolă de epocă romană.
Aşezarea nr. 1. În stânga şoselei Poşta - Teliţa a fost realizată o secţiune cu dimensiunile 160 x 2 m. Săpătura s-a realizat până la o adâncime de -2 m. În zona mediană a secţiunii a fost identificat un complex, pentru cercetarea căruia au fost practicate alte două secţiuni, de o parte şi de alta a primei, cu dimensiunile de 10 x 4 m, respectiv 10 x 2 m, lăsându-se martori de 1 m între secţiuni. Complexul poate fi datat pe baza materialului ceramic şi a unei monede la sfârşitul sec. I sau începutul sec. II p. Chr. Descoperirea unui singur complex pe o lungime de 160 m demonstrează că suntem la limita de NE a aşezării cercetate parţial în anii 1987 - 1988 de E. Lăzurcă.
Necropola romană. La S de secţiunea amintită, pe o lungime de 360 m, în şanţul conductei şi în 11 secţiuni practicate de o parte şi de alta a acestuia, au fost descoperite şi cercetate 31 de morminte de epocă romană: 24 de incineraţie şi 7 de inhumaţie. În ceea ce priveşte mormintele de incineraţie, 21 erau în gropi simple, iar trei în "sarcofage" din ţigle, cu acoperiş în două ape. Şase dintre mormintele de inhumaţie erau amenajate în gropi simple, iar unul în sarcofag din ţigle, trapezoidal în secţiune. Terenul fiind în pantă, adâncimea la care au apărut mormintele este cuprinsă între -0,3 m (spre vârful pantei, unde terenul a suferit modificări datorită lucrărilor agricole) şi -2,2 m (în vale). Toate mormintele de incineraţie prezentau un inventar foarte bogat, compus din cel puţin două piese. Dintre mormintele de inhumaţie doar două prezentau inventar: cel amenajat cu ţigle şi unul din cele în gropi simple.
Majoritatea pieselor de inventar din morminte erau vase ceramice. La acestea se adaugă cinci unguentarii din sticlă cu gât cilindric şi corp tronconic, un inel din argint, un ac de păr, monede. În ceea ce priveşte monedele trebuie remarcat faptul că cele din mormintele de incineraţie se datează între sfârşitul sec. I - mijlocul sec. II p. Chr., iar cele din mormintele de inhumaţie în a doua jumătate a sec. II şi la începutul secolului următor.
În perimetrul necropolei au mai ieşit la iveală un mormânt datat pe baza inventarului în prima epocă a fierului (cultura Babadag), o cupă attică (elenistică) şi câteva fragmente ceramice feudale timpurii (sec. XI - XII).
Aşezarea nr. 2. În dreapta şoselei Poşta - Teliţa, la circa 150 m de promontoriul stâncos, am descoperit şi cercetat o locuinţă semiadâncită şi două cuptoare. Din locuinţă au fost recoltate mai multe fragmente ceramice romane târzii (sec. IV - V). Şi de această dată am surprins marginea de SV a aşezării ce fusese identificată anterior prin periegheze.
Importanţa cercetărilor din această campanie constă în primul rând în identificarea şi cercetarea bogatei necropole de epocă romană timpurie, cu atât mai mult cu cât s-a putut surprinde trecerea de la ritul incineraţiei la cel al inhumaţiei în cuprinsul aceleiaşi necropole. Materialele descoperite fac dovada locuirii zonei cercetate de noi în prima epocă a fierului, în perioada elenistică şi în evul mediu timpuriu, fapte neatestate până în prezent. Continuitatea şi intensitatea locuirii în această zonă în diferite epoci istorice nu trebuie să ne surprindă dat fiind faptul că aceasta era străbătută de râul Teliţa.
Abstract other lang.
Abstract   From April until August 2000 rescue excavations were conducted at "Cotul Cilicului", Tulcea county. An Early Roman settlement, a Late Roman one and a Roman cemetery were partially examined. The cemetery contained 24 cremation tombs and 7 inhumation ones, dating to the 1st - 3rd centuries A.D. In the cemetery we also discovered a Hallstattian tomb (belonging to the Babadag culture), a Hellenistic cup and a few sherds from the Early Middle Age.
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu