Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Luncaviţa | County: Tulcea | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Neolithic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Eneolithic;
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Luncaviţa
Commune   Luncaviţa
Site  Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălăşescu Adrian
Haită Constantin
Maillé Michel
Marinescu Bîlcu Silvia
Micu Cristian Leonard
Radu Valentin
National Arch. Record Site Code 160699.02
Report Începute în 1998, cercetările arheologice din aşezarea-tell aparţinând culturii Gumelniţa de la Luncaviţa, punctul Cetăţuia (jud. Tulcea), au continuat şi în acest an, în perioada 24 iulie - 19 august.
Pentru această campanie am stabilit două obiective principale:
1) realizarea unui sondaj, ce urma a fi amplasat într-o zonă neafectată de intervenţiile antropice moderne, urmărindu-se stabilirea relaţiei dintre situl preistoric şi spaţiul aflat în imediata sa apropiere precum şi fixarea succesiunii stratigrafice a aşezării-tell în acest punct;
2) continuarea cercetărilor în suprafaţa S. I, acordându-se o atenţie deosebită zonei menajere din sectorul 1 (C 2 = C 3) şi spaţiului ce mărgineşte spre V locuinţa nr. 1 (L. 1), respectiv sectoarele 7, 13, 17.
Pentru atingerea primului obiectiv general am ales o porţiune de teren aflată în suprafaţa S., III, mai precis în zona de SV a tell-ului. Secţiunea trasată - notată convenţional Son. 1 - are dimensiunile 7 x 3 m şi o orientare NE - SV. Deşi cercetarea ei nu a condus la rezolvarea tuturor problemelor fixate la începutul campaniei, contextul arheologic s-a dovedit a fi deosebit de interesant, astfel că, în acest moment, putem oferi câteva date preliminare ce au legătură chiar cu evoluţia întregii aşezări:
- a) zona de SV a tell-ului, care s-a dovedit a fi puţin mai înaltă, pare să fi fost locuită numai într-o fază finală din evoluţia sitului, în Son. 1 existând un singur nivel de locuire care suprapune solul steril din punct de vedere arheologic.
- b) singurul complex de locuire apărut în Son. 1 este locuinţa nr. 3 (L. 3), din care s-a cercetat doar o mică suprafaţă (4 x 2 m la nivelul etapelor de construcţie). Am putut înregistra întreaga evoluţie a acestei structuri de locuire care a cunoscut mai multe faze de refacere, distrugerea sa nefiind rezultatul unei incendieri. Dacă în preajma locuinţei, spre S, s-a identificat clar o acumulare exterioară (conţinând bucăţi de chirpici, fragmente ceramice, oase, agregate calcaroase), rămâne ca observaţiile noastre, care au condus la evidenţierea unui nivel de abandon ce suprapune distrugerea L. 3, să fie confirmate de studiul sedimentologic. Menţionăm că întreaga structură de locuire a fost puternic afectată de numeroasele galerii săpate de animalele sălbatice, fapt remarcat de altfel şi în complexele arheologice din S. I.
În cadrul suprafeţei S, I, aşa cum am amintit anterior, obiectivele urmărite au fost:
- a) completarea informaţiilor legate de zona menajeră din sectorul 1. În această campanie am stabilit că în cadrul acestui complex, situat în zona centrală a aşezării-tell, au existat mai multe etape de depuneri, bine individualizate prin structura lor în parte diferită. În stadiul actual al cercetărilor se poate spune că C 2 a acoperit parţial, în carourile A3, B3, o structură de locuire, notată convenţional locuinţa nr. 4 (L. 4). Rămâne de stabilit dacă în acest punct vom întâlni o situaţie comună tell-urilor gumelniţene, respectiv folosirea unei locuinţe dezafectate drept zonă de depunere a resturilor menajere. Menţionăm că L. 4 a fost pusă în evidenţă şi în colţul de SV al sectorului 7. În colţul de NE al sectorului 1, C 2 este mărginită de L. 1, din punct de vedere stratigrafic cele două complexe fiind, se pare, contemporane;
- b) cercetarea zonei aflate la V de L. 1, respectiv sectoarele 7, 13, 17. În acest an am reuşit să indicăm limitele de S şi V ale L. 1 prin identificarea unor segmente din pereţii corespunzători în sectorul 7, carourile B4, C4 - 6. În sectoarele 7, 13, a fost cercetată o nouă structură de locuire, notată convenţional locuinţa nr. 2 (L. 2), situată în apropierea L. 1. În stadiul actual al cercetărilor se poate spune că L. 2 a avut o orientare NE - SV, cu o uşoară înclinare pe aceeaşi direcţie, dimensiunile sale fiind de 5,25 x 2,5 m.
Cercetările realizate în punctul "Cetăţuia" au fost extinse şi în afara tell-ului. La aproximativ 400 m N de aşezarea-tell a fost realizat un sondaj (6 x 1 m) pe un bot de deal, unde cercetările de suprafaţă mai vechi semnalaseră prezenţa unor fragmente ceramice gumelniţene. Trebuie spus că în prezent suprafaţa acestuia este în mod superficial afectată de intervenţii antropice.
Au fost evidenţiate destul de clar câteva complexe de locuire (gropi menajere) de epocă romană. Menţionăm că nu a fost identificat nici un obiect aparţinând culturii Gumelniţa.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu