Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Luncaviţa | County: Tulcea | Site: Cetăţuia | Excavation Year: 2000

Excavation Year   2000
Epoch
Neolithic;
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Eneolithic;
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Tell
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Luncaviţa
Commune   Luncaviţa
Site  Cetăţuia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bălăşescu Adrian
Haită Constantin
Maillé Michel
Marinescu Bîlcu Silvia
Micu Cristian Leonard
Radu Valentin
National Arch. Record Site Code 160699.02
Report Studiul sedimentologic efectuat în această această aşezare eneolitică în campania din anul 2000, a avut, ca principale obiective, înregistrarea tipurilor de unităţi sedimentare din cadrul structurilor şi acumulărilor antropice şi prelevarea de eşantioane micromorfologice.

În scopul observării întregii succesiuni corespunzătoare locuirii eneolitice din această aşezare şi a relaţiilor stratigrafice dintre aceasta şi nivelurile naturale din bază, a fost realizat un sondaj statigrafic, localizat în partea de sud vest.
În acest sondaj, au fost prelevate 4 eşantioane micromorfologice, în fiecare dintre principalele niveluri observate pe profilul stratigrafic:
- nivel siltic brun gălbui, granular, cu frecvente fragmente ceramice, interpretat ca un nivel de distrugere (US 3002), ce suprapune un nivel siltic brun gălbui, mai omogen şi mai compact (US 3003), ce ar putea reprezenta o podea a unei locuinţe.
- nivel siltic cenuşiu gălbui, cu laminaţie paralelă fină, omogen, fără constituenţi antropici (US 3006), interpretat ca o succesiune de podele, lutuieli şi niveluri ocupaţionale fine, din interiorul unei locuinţe.
- nivel siltic brun gălbui, omogen, cu structură agregată slab exprimată, friabil, cu rare incluziuni carbonatice (US 3004), ce poate reprezenta un nivel ocupaţional acumulat pe podeaua unei locuinţe.
- nivel siltic gălbui, relativ omogen, cu structură agregată, cu granule carbonatice şi rar material arheologic (US 3005), ce reprezintă primul nivel de locuire Gumelniţa A2 din această zonă.

Alte două eşantioane au fost prelevate în suprafaţa cercetată arheologic. Primul este prelevat într-nivel siltic gălbui, omogen, cu structură agregată slab exprimată, cu fragmente milimetrice de chirpic nears (US 1002), ce poate să reprezinte un nivel de podea neincendiată. Un alt eşantion micromorfologic este prelevat într-un nivel siltic de culoare cărămizie, cu laminaţie paralelă slab exprimată, relativ omogen, cu rare fragmente milimetrice de chirpic ars, ce reprezintă o succesiune de podele aparţinând unei locuinţe incendiate (L1).
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu