Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Boroşteni | Commune: Pestişani | County: Gorj | Site: Peştera Cioarei | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Palaeolithic and Mesolithic
Periods
Palaeolithic
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Gorj
Locality   Boroşteni
Commune   Pestişani
Site  Peştera Cioarei
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Anghelinu Mircea Sector director Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cârciumaru Marin Site director Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cârstina Ovidiu Sector director Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Cosac Marian Sector director Universitatea "Valahia", Târgovişte
Dincă Rodica Sector director Universitatea "Valahia", Târgovişte
Mărgărit Monica Sector director Universitatea "Valahia", Târgovişte
National Arch. Record Site Code 81200.01
Report Consideraţii metodologice

Reluarea săpăturilor din Peştera Cioarei a urmărit două obiective principale: verificarea observaţiilor stratigrafice anterioare şi epuizarea secvenţei sedimentare din partea finală a peşterii. Acest ultim aspect urmărea să confirme sau să infirme existenţa unui eventual nivel secund al peşterii şi, prin urmare, eventuala continuare a secvenţei sedimentare. Această posibilitate, sugerată de glisarea stratelor geologice în partea finală a peşterii, deschide perspective promiţătoare privind conservarea unei secvenţe sedimentare anterioare Complexului de încălzire Boroşteni (Riss-Würm).

Prin urmare, colectivul nostru şi-a propus continuarea săpăturii sistematice a secţiunii XIII, unde alunecarea stratelor este mai evidentă şi era bănuită existenţa unui sifon.

Decaparea secţiunilor XIV şi XIII s-a realizat conform sistemului de cercetare aplicat până acum: decapaj atent, în nivele minimale, înregistrare tridimensională, însoţită de desenarea descoperirilor pe hârtie milimetrică, fotografiere şi trecerea prin sită a întregului depozit cercetat.

Rezultate:

Cercetarea secţiunii XIV a confirmat presupunerile noastre anterioare privind concentrarea cronologică şi din punctul de vedere al repartiţiei specifice a activităţii umane din peşteră. Astfel, s-a putut constata diminuarea netă a numărului artefactelor musteriene în partea inferioară a depozitului atribuit Complexului interstadial Nandru. De asemenea, această diminuare se verifică şi din punctul de vedere al exploatării spaţiului interior: partea finală a peşterii nu a fost practic locuită. Au fost recuperate 18 aşchii (6 din diorit, 12 din cuarţ şi cuarţit), dintre care doar două slab retuşate marginal. Nu excludem posibilitatea ca prezenţa lor să se datoreze unor eventuale perturbări stratigrafice. S-au recuperat de asemenea bogate resturi faunistice (preponderent de Ursus spelaeus).

Adâncirea săpăturii în secţiunea XIII a presupus evacuarea unui număr important de dale de calcar, unele de mari dimensiuni, acumulate în timpul celorlalte campanii. De asemenea, a fost necesară evacuarea pământului de umplutură rezultat din campaniile din anii ’80.

Din nefericire, în ciuda eforturilor, nu a fost posibilă soluţionarea problemei privind existenţa unui nivel subteran. Degradarea intensă a pereţilor şi acumularea desprinderilor calcaroase din pereţi nu ne-au permis observarea precisă a unei continuităţi sedimentare, deşi a fost atinsă adâncimea de -6,5 m faţă de punctul 0.

Menţionăm că eventuala existenţă a unui etaj subteran al peşterii ar presupune prelungirea secvenţei paleocronologice şi eventual culturale regionale. O astfel de situaţie, unică în plan regional, ar putea contribui serios la o mai bună cunoaştere a paleoliticului mijlociu şi eventual inferior din sudul României.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu