Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Bumbeşti-Jiu | County: Gorj | Site: Vârtop | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Gorj
Locality   Bumbeşti-Jiu
Commune   or. Bumbeşti-Jiu
Site  Vârtop
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Calotoiu Gheorghe Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
Marinoiu Vasile Site director Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" Gorj
National Arch. Record Site Code 79317.02
Report Campania arheologică desfăşurată în vara anului 2001 în vicus-ul militar de la Bumbeşti Jiu "Vârtop" a continuat cercetările din anii precedenţi.

Săpăturile, efectuate şi anul acesta manu militari, au avut ca obiectiv principal delimitarea ca întindere a construcţiilor descoperite în anii anteriori. De asemenea, considerăm că anul 2001 a adus elemente concludente privind succesiunea zidurilor şi a construcţiilor descoperite în campaniile precedente, precum şi destinaţia acestora.

Astfel au fost trasate trei secţiuni orientate E-V, fiecare având dimensiuni diferite, după cum urmează: S. 1/2001 = 12 x 2 m; S. 2/2001 = 10 x 2 m, S. 3/2001 = 5 x 2 m. Toate trei au fost trasate paralel cu cele din anii trecuţi.

În S. 1/2001, la -0,46 m faţă de nivelul actual de călcare, a apărut fundaţia zidului al cărui colţ de NV a fost dezvelit în urma deschiderii casetei din 2000. A fost reliefată astfel complet latura nordică a construcţiei care are lungimea de 5,8 m, grosimea de 0,58/0,6 m, iar înălţimea se păstrează până la 0,62 m. Zidul a fost lucrat din piatră de râu fără legătură de mortar.

Inventarul arheologic descoperit în S. 1/2001 constă din materiale de construcţie întregi sau fragmentare (ţigle, olane, cărămizi, tuburi) sau fier (un piron), fragmente de vase ceramice şi piese din bronz (o verigă).

S. 2/2001 a fost deschisă la 0,5 m N de S. 1/2001 şi are dimensiunile de 10 x 2 m. La -0,48 m faţă de nivelul actual de călcare a apărut continuarea fundaţiei zidului construcţiei descoperite în urma trasării secţiunii S. 2/2000. În caroul 3, la -0,5 m faţă de nivelul actual de călcare, a fost dezvelit colţul de SE al construcţiei care urmează direcţia nordică şi care aparţine unei alte clădiri. Spre deosebire de prima construcţie, zidul acestei construcţii a fost realizat din piatră de râu legată cu mortar de var. În stadiul actual al cercetărilor, latura de S a construcţiei (descoperită parţial) are lungimea de 7,64 m. În interiorul construcţiei (în colţul de SE) au apărut trei şiruri de pilae (unul a fost distrus de şanţul ROMTELECOM) din cărămidă legată cu mortar şi alcătuite fiecare din câte 2-3 cărămizi. Pilae-le sunt aşezate la o distanţă de 0,2/0,38 m unele faţă de altele. În total au fost dezvelite 6 pilae care aveau o înălţime ce varia între 0,18/0,26 m (la care se adaugă alte trei pile descoperite în S. 2/2000). Cărămizile care le alcătuiau sunt dreptunghiulare şi pătrate (întregi sau fragmentare), având dimensiunile de: 34,5 x 30,5 x 9 cm; 26,5 x 22 x 5 cm, 34 x 26 x 7 cm; 34 x 26 x 7 cm; 29 x 29 x 7,5 cm etc. În intervalul dintre pilae, se afla multă cenuşă şi cărbune.

Materialul arheologic recuperat din S. 2/2001 constă din materiale de construcţie întregi sau fragmentare (cărămidă, ţiglă, olane), vase fragmentare din ceramică şi sticlă şi obiecte din fier (o piesă nituită la ambele capete, probabil un element de balama). Tot din această secţiune, din interiorul construcţiei, au fost scoase la iveală tuburi ceramice şi mai multe fragmente de tuburi (pentru circulaţia aerului cald).

S. 3/2001 s-a deschis la 0,5 m N faţă de S.2/2001 şi este paralelă cu aceasta. Are dimensiunile de 5 x 2 m. În caroul 4, la -0,21 m, a apărut prelungirea zidului care a fost descoperit în S. 2/2001 şi care se continuă spre N. Zidul a fost construit în aceeaşi tehnică (piatră de râu legată cu mortar) şi are în stadiul actual al cercetărilor lungimea de 4,84 m şi grosimea de 0,62/0,64 m. La -0,23 m faţă de nivelul actual de călcare s-a descoperit podeaua din opus signinum (cu o grosime de 0,08 m), aplicată peste cărămizi bipedales ce se sprijineau pe pilae. La -0,61 m şi -1,05 m faţă de nivelul actual de călcare s-au dezvelit cinci şiruri de pilae, pe trei coloane, realizate din cărămidă întreagă sau fragmentară şi alcătuite din 2-5 cărămizi legate cu mortar. Înălţimea pilae-lor variază între 0,16/0,42 m (s-au păstrat 13 pilae, însă una a fost deranjată de şanţul ROMTELECOM). În interior a apărut multă cenuşă şi cărbune. Aflate la o distanţă care varia între 0,3/0,6 m, pilae-le susţineau podeaua turnată din opus signinum. Cărămizile descoperite aveau, în general, următoarele dimensiuni: 29 x 29 x 7,5 cm; 28 x 28 x 8 cm; 31 x 30 x 7 cm; 46 x 27 x 7 cm; 39 x 26 x 7 cm; 30 x 23 x 7 cm; 32 x 26 x 7 cm; 45 x 34 x 7 cm. etc.

Materialul arheologic recuperat din S. 3/2001 constă din materiale de construcţie întregi sau fragmentare (cărămizi, ţigle, olane, tuburi), piese de fier (piroane) şi vase ceramice fragmentare.

În ceea ce priveşte stratigrafia secţiunilor este identică cu cea din anii anteriori: stratul vegetal coboară până la adâncimea de -0,1/-0,22 m, după care urmează stratul de cultură romană, cu o grosime cuprinsă între -0,6/-1,2 m, sub care apare pământul virgin. De asemenea, pe unele locuri ea este serios afectată de lucrările moderne.

Cercetările arheologice desfăşurate anul trecut în vicus-ul de la Bumbeşti Jiu "Vârtop" au adus elemente noi privind destinaţia construcţiilor dezvelite în anii 1997-2001.

Astfel, săpăturile arheologice efectuate în această perioadă au permis dezvelirea a două edificii, unul cu fundaţia realizată din piatră de râu fără legătură de mortar, iar cel de-al doilea (în curs de cercetare) cu fundaţia din piatră de râu, însă cu legătură de mortar. Dacă în cazul primului edificiu este vorba de o clădire cu instalaţie de hipocaust (praefurnium, tubuli, opus signinum), în ceea ce priveşte cea de-a doua clădire, considerăm că are destinaţia de thermae (pilae, tubuli, conducte ceramice circulare, cantitate mare de cenuşă şi cărbune). Încăperea dezvelită parţial de S. 2 şi S. 3/2001 poate reprezenta caldarium-ul.

Materialul arheologic în campania din anul 2001 se încadrează din punct de vedere cronologic în prima jumătate a sec. al II-lea p. Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu