Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Byzantine Period
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Constantin Robert Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Covacef Zaharia Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
Crăciunescu Adrian Centrul de pregătire şi formare a personalului din instituţii de cultură, București
Florescu Radu Site director Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Georgescu Valeriu Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Matei Cristian Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti
Miriţoiu Nicolae Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Miron Costin Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Opriş Ioan Carol Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Pavlu Ana Universitatea de Artă Bucureşti
Pinter Zeno-Karl Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Ţiplic Ioan Marian Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report În afara cercetărilor, în anul 2001 s-au executat cu forţe proprii, fonduri de la MINAC şi de la Muzeul de Arheologie "Callatis" Mangalia şi sponsorizări de la întreprinderi din zonă un grup sanitar complet, drenuri de evacuarea apelor uzate de la bucătărie şi spălătorul în aer liber din faţa bazei, precum şi tencuirea exterioară şi repararea acoperişurilor la celor două barăci folosite la cazarea studenţilor.

Ca şi în anii trecuţi s-a lucrat cu studenţi în practică de specialitate proveniţi de la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie; Universitatea "Ovidiu" din Constanţa, Facultatea de Istorie şi Teologie; Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea Litere, Istorie, Jurnalistică; Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti, Facultatea de Istorie. Fondurile necesare hranei studenţilor au fost asigurate de fiecare universitate în parte până la concurenţa sumei de 12.000.000 lei fiecare (în total cca. 48.000.000 lei); pentru cazare au fost folosite cele două barăci ale bazei de cercetări Capidava, cu efecte de cazarmament asigurate de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa şi de Muzeul de Arheologie "Callatis" Mangalia. Ministerul Culturii şi al Cultelor a contribuit cu o cofinanţare de 30.000.000 lei. Din aceştia s-au cheltuit 7.000.000 lei pentru dotări (două roabe, săpăligi, lopeţi, şpacluri, saci de plastic) iar restul de 23.000.000 lei pentru contracte de colaborare după cum urmează:

- Mona Petre, desenatoare pentru desenarea descoperirilor mobile în teren şi pentru redesenarea unor relevee în vederea digitizării lor;

- arh. Ana Pavlu, pentru digitizarea celor patru rânduri de relevee generale existente;

- arh. Adrian Crăciunescu pentru relevarea săpăturilor din anul 2001;

- muz. Robert Constantin pentru actualizarea releveului topo al cetăţii şi pentru completarea lui cu zona de la SE de cetate (sectorul VIII cod RAN63063.8);

- dr. Nicolae Miriţoiu pentru transportarea la Bucureşti a celor 35 schelete rezultate din cercetările la necropole (1975-1997) şi pentru prelucrarea lor primară - desfacerea pachetelor, curăţirea vestigiilor, clasificarea primară.

Dintre acestea, s-au executat următoarele:

· Mona Petre a executat desene după obiectele descoperite în săpături, precum şi a redesenat în tuş releveele din anii 1958-1959 (arh. Dinu Teodorescu);

· arh. Ana Pavlu a digitizat cele trei rânduri de relevee (1958-59, 1975, 1989);

· arh. Adrian Crăciunescu a executat releveul săpăturilor din sectoarele III/VI; I; VII;

· dr. N. Miriţoiu a efectuat transportul resturilor osteologice umane din necropolele Capidavei la Bucureşti şi a asigurat prelucrarea lor primară.

În campania 2001 s-au efectuat săpături în sectoarele V (cod RAN 63063.05) şi IV (cod RAN 63063.04), în continuarea campaniilor anterioare; VI (cod RAN 63063.06) în continuarea celor efectuate în campaniile anterioare în sectorul III (cod RAN 63063.03); VII (cod RAN 63063.07) în continuarea celor din campania 2000 şi în sectorul I (cod RAN 63063.01) în continuarea celor din campaniile trecute, precum şi o completare de săpătură în sectorul XI (cod RAN 63063.11) în completarea săpăturilor din anii 1997. Rezultatele adâncesc şi amplifică cunoştinţele noastre despre Capidava romano-bizantină, de tranziţie de la romano-bizantină la medio-bizantină şi medio-bizantină.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu