Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Medieval
Periods
Byzantine Period
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sectorul VII
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Miron Costin Sector director Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report Săpăturile coordonate de asist. univ. Costin Miron şi executate de studenţi de la Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistică a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu în perioada 10 iulie - 4 august 2001 au avut drept scop degajarea părţii de NE a sectorului VII, ¨ cd77-76-75, prin îndepărtarea sistematică a vestigiilor bordeielor B256, B255, B265, B272, B273, B279, B275, B276.

Pe suprafaţa aproape plană astfel obţinută nu au mai apărut altfel de vestigii, cu excepţia resturilor aflat sub nivelul interior de călcare al bordeielor mai sus enumerate, şi anume resturi de pământ calcinat de la tava de uscat cereale din B255 şi fragmente ceramice striate formând substratul refractar al vetrei cuptorului din acelaşi bordei (B255), precum şi asizele de fundaţie ale pereţilor tuturor bordeielor enumerate mai sus care au corespuns contururilor consemnate în relevee. De asemenea, a fost degajat zidul longitudinal care, urmând axul carourilor c77-76-75-74-73 uneşte zidul de incintă cu absida clădirii din carourile abcde72-71-70-69. Acesta se păstrează cu aspect de elevaţie pe o înălţime medie de 1 m şi prezintă o fractura longitudinală mediană cu prăbuşirea paramentului de SV pe jumătatea superioară a înălţimii. Nu prezintă ramificaţii laterale, aceea aparentă în releveele mai vechi reprezenta probabil un zid de piatră cu pământ adosat zidului în discuţie. Încă din 1957 nu s-au mai putut identifica elemente de zidărie care să-i aparţină aşa încât atribuirea cronologică-culturală a acestui fragment rămâne sub semnul întrebării, poate în faza de tranziţie de la faza romano-bizantină la cea medio-bizantină, ca şi zidul de incintă al fortificaţiei târzii.

Pe suprafaţa astfel degajată nu au mai apărut alte resturi constructive şi descoperirile mobile aparţin doar celor două faze reprezentate şi de resturile de arhitectură - destul de numeroase fragmente ceramice medio-bizantine striate, între care o deosebită importanţă prezintă cele descoperite în substratul vetrei cuptorului din B255, constituind o "descoperire închisă", precum şi cele aflate într-o poziţie similară în cuptorul din B257. S-au mai descoperit de asemenea numeroase fragmente ceramice romano-bizantine - frecvente amforele striate şi cele cu coaste - dar nici un vas întreg.

Zidul longitudinal de pe axul carourilor c77-73 cu clivarea lui mediană longitudinală, precum şi absenţa atât a vestigiilor altor construcţii cât şi a ştrepilor unor ziduri ramificate perpendicular, ridică o serie de probleme în legătură cu caracterul părţii de SV a cetăţii, adică cu eventuala dispunere în terase a acesteia precum şi cu raporturile de înălţime ale acestor terase. De asemenea ridică din nou problema lunecării de terenuri sub acţiunea unor mişcări epirogenetice (sau, mai simplu, seismice), cărora s-ar putea datora "clivarea" zidului amintit şi cu "golirea" terasei inferioare pe care acesta eventual o delimita spre NE. De asemenea ridică problema reumplerii acestei terase, până la latura de SV a zidului de incintă roman târziu, surprins către S (curtina J), cu ruine scurse de pe terasa superioară şi cu amplasarea şi săparea bordeielor medio-bizantine în această umplutură.

Faptul că zidul nu a putut fi încă urmărit până la întâlnirea cu absida clădirii din carourile abcde72-71-70-69 defineşte un obiectiv pentru săpăturile din campania 2002, când obiectivul este să se termine degajarea până în carourile cd73-66. Cu acest prilej se va urmări cu deosebită grijă sesizarea unei accentuări a pantei de alunecare a terenurilor pe direcţia V, precum şi jocul de nivele, ţinând seama că edificiul cu absidă iese din aliniamentul cu zidul longitudinal către SV. Surprinderea, în 1942-1943, a unei fundaţii de zid şi a unor elemente de ordin (bază, fus) la un nivel încă mai jos în zona carourilor e-g72-70 reprezintă o complicaţie în plus a acestei problematici.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu