Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Roman (4th - 7th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval
Periods
Byzantine Period
Site Category
Defence;
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector Sectorul extramuran VIII
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ţiplic Ioan Marian Sector director Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report Săpăturile, conduse de asistent Marian Ţiplic, de la facultatea LIJ, ULBS şi executate cu studenţi de la aceeaşi unitate, au durat de la 6 la 24 august 2001, şi au avut drept scop iniţierea cercetării platoului de la SE de cetate, despre care se ştia că este ocupat de bordeie medio-bizantine, aşa încât se formulase ipoteza că fusese inclus în fortificaţia medio-bizantină, o ramificaţie a zidului de incintă din piatră cu pământ din această fază încingându-l pe conturul exterior.

În scopul urmăririi acestor probleme au fost trasate, coliniare cu limita de SV a carourilor N din sectorul V, două secţiuni, una în continuarea celeilalte, orientate SE-NV, de câte 2 x 20 m, separate de o diafragmă de 1 m, marcate cu ¨O100 - O96 (2 x 5 m), fiind adâncite până la -1 m/-1,5 m, în funcţie de descoperiri, fără să atingă nicăieri nivelul pământului viu. Ca peste tot în Cetate a ieşit o cantitate însemnată de fragmente ceramice striate medio-bizantine, precum şi fragmente ceramice romano-bizantine - amfore striate şi cu coaste, vase mici, de băut sau de bucătărie, câteva fragmente de fier, precum şi oase de animale - resturi de bucătărie. În secţiuni, la distanţe diferite de limita de SE a lor au fost identificate vestigiile a trei bordeie: unul în ¨O97, din care nu se păstrează decât colţul rotunjit al unei fundaţii din bolovani de piatră; al doilea este reprezentat de o schimbare a solului marcând o linie dreaptă, în ¨O98, aşa încât clarificarea acestei anomalii rămâne pentru viitoarea campanie de săpături; al treilea constă din doi pereţi din un singur rând de bolovani, formând un unghi drept, în ¨O99, cea mai mare parte a lui intrând sub malul de NE al secţiunii şi constituind, prin urmare un obiect de cercetare pentru viitoarele campanii.

La mijlocul secţiunii ¨O99-100 au apărut două ziduri de piatră cu pământ, prezentând doi paramenţi, paralele şi tăind transversal-oblic secţiunea. Este evident că ele aparţin unei construcţii ample al cărei rost nu va putea fi clarificat decât în viitoarele campanii. La capătul de SE al secţiunii, la limita ¨O100 a fost descoperit un zid masiv de piatră cu pământ, ce atât cât se poate distinge urmează curba de nivel marcând începutul râpei care limitează platoul pe laturile lui de SE şi SSV precum şi în mică măsură pe latura de NE, unde urcă, pierzându-se în panta drumului. Este probabil că acesta constituie ramificaţia zidului de incintă medio-bizantin relativ bine cunoscut pe cetate şi doar presupus pentru platoul extra muros de SE. Şi în cazul acestei construcţii, observaţiile şi descoperirile din campaniile viitoare vor aduce clarificări fundamentale.

În afara lucrărilor de cercetare propriu zise, din fonduri special afectate de Direcţia Monumentelor Istorice au fost executate lucrări de conservare primară sub conducerea arh. Dana Sarvaş, la zidul de incintă şi anume la curtinele e, f, g şi turnurile 3 (refacerea lucrărilor din anul 2000),4,5,6. Rămân de efectuat în anul următor lucrări de conservare primară la curtina h şi la turnul 7 precum şi la interioarele turnurilor 2, 3, 4, 5, 6, precum şi să se execute o conservare experimentală a şapei fisurate, cu lianţi sintetici. În acelaşi timp se va continua şi aprofunda proiectul de restaurare a cheiului portului şi se va iniţia proiectul de restaurare prin adăpostire a termelor romane. [arh. Dana Sarvaş]
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu