Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Carei | County: Satu Mare | Site: Bobald | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Bronze Age;
Late Medieval
Periods
Bronze Age;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Satu Mare
Locality   Carei
Commune   mun. Carei
Site  Bobald
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Németi János Sector director Muzeul Municipal Carei
Roman Petre Site director Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
National Arch. Record Site Code 136535.02
Report Cercetările arheologice din iulie-august a.c. de la Carei "Bobald" au avut drept scop stabilirea amplasamentului unei construcţii medievale (biserica) semnalate de noi încă în anul 1966, când am făcut primele sondaje de verificare în acest sit arheologic, pe o parte, iar pe altă parte continuarea observaţiilor privind aşezarea de tip "tell" din epoca bronzului, cultura Otomani. Cercetările arheologice au fost conduse de dr. Németi János şi de muzeograful Szõcs Péter.

La data de 12 iulie a.c. am revenit în ţară şi m-am prezentat la şantierul arheologic, deschizând secţiunea de verificare S.C1+C2 pe drumul de acces şi în timp de 2 zile am degajat absida bisericii. Am stabilit şi direcţia zidurilor, dar ele se aflau sub mormanul de pământ scos din S.1; S.2; S.3 şi S.4. În acest fel degajarea lor va fi posibilă numai după astuparea acestor secţiuni, cu ocazia campaniei din 2002.

În continuare am reuşit să identific şi destinaţia acelor "gropi" misterioase, care porneau din stratul superior şi erau umplute în primul rând de cărămizi feudale sparte. Aceste gropi sunt urmele "cercetărilor" făcute de A. Vende, care a făcut nişte "gropi mari" în zona cea mai înaltă a Bobaldului, chiar acolo unde se ascundeau dărâmăturile construcţiei medievale, trece peste zidurile bisericii, fiindcă "săpa" în primul rând, pentru antichităţi, apoi gropile au fost astupate cu cărămizile sparte şi fragmentate, dar mortarul lutos-nisipos cu puţine var indică clar apartenenţa lor de ziduri. În acest fel se poate presupune, că o bună parte a zidurilor bisericii sunt deranjate şi distruse de A. Vende.

Degajarea pereţii absidei bisericii aş fi putut-o face de acum 30 de ani, dar atunci nu existau condiţii pentru conservarea şi restaurarea lor. Acum, va urma ca Muzeul Judeţean Satu Mare (direcţia) să decide modul de conservare a porţiunilor de ziduri degajate. Din secţiunile 1-5, precum şi S.6A+B au fost degajate sub conducerea dl. Szõcs Péter un număr de peste 70 de morminte, din cimitirul feudal al satului Bobald, la fel sesizat de mult, care se întindea în jurul bisericii având un inventar obişnuit, format din monede feudale (argint puternic oxidat), cercei, ace de coc de mici dimensiuni, mărgele mici etc.

Toate secţiunile, respectiv S. 1 (6 x 1, 5 m); S. 2 (6 x 1,5 m); S. 3 (4 x 1,5 m); S. 4 (5 x 3 m); S. 5 (5 x 1,5 m); S. 6A+B (10 x 4 m) au fost adâncite până la solul de lut roşcat(pământ viu), având adâncimea în medie -2,5/3 m. Au fost urmărite problemele legate de evoluţia tell-lului de la primul nivel de locuire din epoca neolitică (faza târzie), bronzul timpuriu (grupul Sanislău) şi până la cultura Otomani (faza finală). Au fost descoperite multe vase întregi şi întregibile, obiecte din corn de cerb şi din os de animal, obiecte din piatră, un mormânt de inhumaţie (un schelet de copil) din epoca bronzului, urme de locuire arse, elemente de fortificaţii (gropi de stâlpi pentru turnuri de pază) etc.
Abstract other lang.
Abstract   In the 2001 archaeological campaign was researched a medieval church dating from 16th - 17th centuries, a part of the cemetery (more than 70 graves.) Other important issues of this archaeological site are concerning the development of the "tell" from the first inhabitance level dating from the Neolithic Age (the late phase), to the Early Bronze Age (the Sanislau group) and until the Otomani culture (the final phase).
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu