Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Ostrov | County: Constanţa | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Site Category
Industrial;
Religious, Ritual and Funerary;
Unassigned
Site Types
Habitation;
Isolated grave
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Ostrov
Commune   Ostrov
Site  
Site Sector
Site name   Durostorum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cârjan Romeo Universitatea Bucureşti
Damian Paul Muzeul Naţional de Istorie a României
Elefterescu Dan Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi
Muşeţeanu Crişan Site director Muzeul Naţional de Istorie a României
National Arch. Record Site Code 62547.01
Report Campania din acest an a urmărit două obiective:
1. Dezvelirea în suprafaţă a zonei cuptorului C11 pentru a se surprinde alte eventuale anexe sau clădirea atelierului.
2. Extinderea cercetărilor pe malul Dunării pentru descoperirea şi investigarea altor complexe.
S-a constatat că în jurul cuptorului C11 nivelul de călcare antic este la -1,70 m, el corespunzând cu nivelul grătarului. Acest nivel este marcat de o serie de pietre izolate şi de ţigle care, în mommentul de faţă, nu par să delimiteze un perimetru. În stânga cuptorului, chiar în dreptul canalului gurii de alimentare, se află o movilă de fragmente ceramice, movilă are, pentru a nu se prăbuşi peste cuptor, a fost întărită la bază cu un rând de pietre.
La 18 m în amonte de C11, tot pe malul Dunării, s-a mai descoperit o baterie formată din 3 cuptoare - C12, C13, C14, construite unul lângă altul, la mică distanţă între ele (1,05 m între C13 şi C12, 0,25 m între C14 şi C13). Toate trei sunt în diferite stadii de degradare. Ele sunt de mici dimensiuni şi au o formă circulară, cu pilon central de susţinere a grătarului. Pereţii camerei de ardere la C12 şi C13 se mai păstrează pe înălţimi diferite şi sunt construiuţi din chirpic. Pilonul de susţinere este lucrat din cărămizi înguste lipite cu lut. În C13, pe suprafaţa fragmentului de grătar rămas pe loc şi în focar, evident căzute o dată cu o parte a grătarului, s-au găsit mai multe vase din ultima şarjă, probabil rebutată.. Între acestea, se disting un ulcior, defformat de ardere, o oală, o strachină etc. Din C14 nu s-a mai păstrat decât o mică parte din peretele focarului şi din vatră. Lângă C12 a fost descoperit un fragment spart din vechime dintr-un tipar de protomă cu chipul Meduzei (?). Este foarte probabil ca cele trei cuptoare amintite mai sus să fi funcţionat concomitent şi să fi aparţinut aceluiaşi atelier.
Din punct de vedere stratigrafic, în ambele casete se observă existenţa unui nivel medieval timpuriu (Dridu), atestat în caseta lui C11 printr-o groapă cu fragmente ceramice caracteristice şi în caseta C12 - C14 printr-un mormânt orientat est-vest, fără inventar. Urmează un nivel roman şi, în fine, la -1,70 m, un al doilea nivel roman căruia îi aparţin cuptoarele.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu