Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Dudeştii Vechi | County: Timiş | Site: În spatele gării - Movila lui Dragomir | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.);
Early Migrations Period (3rd - 6th cent.);
Late Migrations Period (7th - 11th cent.);
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Post-Roman Period;
Migrations Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Timiş
Locality   Dudeştii Vechi
Commune   Dudeştii Vechi
Site  În spatele gării - Movila lui Dragomir
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bejan Adrian Site director Universitatea de Vest, Timişoara
Tănase Daniela Muzeul Banatului, Timişoara
National Arch. Record Site Code 156721.01
Report În anul 2001 obiectivul principal a constat în dezvelirea necropolei medievale timpurii şi a aşezărilor din mileniul I p. Chr., reperate în sondajele efectuate în anul 2000.

În secţiunea S. 1/2001(10 x 2 m), trasată pe direcţia NV-SE, la 3 m spre E de S. 3/2000, apariţia unui mormânt şi a unui şănţuleţ au impus deschiderea a două casete: C. 1 (3 x 2 m) cu adâncimea de -1 m, în partea de NE a secţiunii şi C. 2 (4,2 x 3,4 m) cu adâncimea de -1,45 m.

În această secţiune, în carourile 6-8, la o adâncime de -1,3 m a fost descoperit un mormânt de copil, notat M. 1/2001, scheletul păstrat parţial era orientat S-N şi nu avea inventar; după orientare poate fi datat în sec. III-IV p. Chr. În caroul 10 a fost descoperit un şănţuleţ pentru cercetarea căruia am deschis caseta 2, dar nu am surprins decât o porţiune a sa în care au fost descoperite oase de animale şi fragmente ceramice lucrate la roata înceată, de culoare galben-roşcată databile în sec. VII-VIII; lămurirea acestei situaţii va fi o prioritate în anul 2002. În caseta 1, a fost descoperit, la o adâncime de -0,7 m, un mormânt notat M. 2/2001, orientat V-E, fără inventar. Considerăm că acest mormânt este contemporan cu cel descoperit în anul 2001, aflat în apropiere şi care a fost datat în sec. XI p. Chr.

În secţiunea S. 2/2001(15 x 1,5 m), trasată pe direcţia NV-SE, la 12 m spre E de S. 1/2001, în C. 10, 14 şi 11-13, au fost descoperite trei morminte.

M. 3/2001, descoperit în C. 13, are adâncimea de -1,08 m, scheletul este orientat V-E, mâna stângă era întinsă pe lângă corp şi dreapta aşezată pe bazin; nu are inventar. În C. 8-9 a fost descoperit un alt mormânt M. 4/2001, în care scheletul este orientat V-E şi care are în inventar două scăriţe de şa şi fragmente de catarame din fier. A fost găsită şi o aplică rotundă din bronz. Aceste două morminte se pot data în sec. X p. Chr.

În C. 10-12 a fost descoperit un alt mormânt, M. 5/2001, orientat S-N. Scheletul s-a păstrat destul de bine şi după inventar se pare că a aparţinut unei femei: în partea stângă a bazinului a fost descoperită o fusaiolă din cuarţ roz şi în zona ambelor mâini câte o mărgea mare de sticlă acoperite cu foiţă de aur şi mărgele mici din calciu. În zona picioarelor s-au găsit mărgele mici din pastă de sticlă de culoare albastră; la picioare a fost depusă o cană cu o toartă, din ceramică cenuşie, lucrată la roată. După inventar, acest mormânt poate fi datat în sec. IV p. Chr.

Materialul arheologic recuperat a fost depozitat la Universitatea de Vest unde urmează să fie prelucrat.

În viitor ne propunem să cercetăm sistematic aşezarea din epoca migraţiilor şi cea medievală precum şi necropolele din sec. IV şi sec. X-XI.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu