Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hârlău | County: Iaşi | Site: Biserica "Sf. Gheorghe" | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Iaşi
Locality   Hârlău
Commune   or. Hârlău
Site  Biserica "Sf. Gheorghe"
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cheptea Stela Site director Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană, Iaşi
National Arch. Record Site Code 95364.02
Report Cercetările istorice şi arheologice privind oraşul medieval Hârlău au fost valorificate într-un volum (vezi Stela Cheptea, Un oraş medieval. Hârlău, Iaşi, 2000) în care au fost prezentate săpăturile arheologice întreprinse între anii 1969 şi 1998. În lucrare s-a dat o atenţie deosebită apariţiei şi evoluţiei aşezării urbane, fapt legat şi de amplasarea aici a Curţii Domneşti, căreia i s-au evidenţiat etapele edificării. Nu au fost neglijate nici bisericile, dar informaţia arheologică referitoare la acestea a fost sărăcăcioasă, monumentele beneficiind doar de mici sondaje exterioare.

În anul 2001 s-a deschis, am dori să credem, cea de a doua etapă în cercetarea arheologică oraşului medieval Hârlău, care se va axa, în primul rând, pe investigarea monumentelor ecleziastice. S-a început cu cel mai reprezentativ monument - biserica Sf. Gheorghe care poartă pisania pusă de Ştefan cel Mare în anul 1492. Săpăturile au fost sponsorizate de ziarul "Ziua" şi Fundaţia Anastasia. Cercetarea interioară a bisericii a debutat cu obişnuita secţiune mediană, investigându-se astfel pronaosul şi naosul, cu posibilitatea prelungirii ei în altar.

Descoperirile au fost surprinzătoare. Sub actuala biserică au fost identificate altele două. Absida din zidărie masivă (2,3 m lăţimea fundaţiei şi 1,8 m cea a zidului) şi altarul celei mai vechi biserici au fost dezvelite în actualul naos. Cea de a doua biserică a înglobat zidul dintre altar şi naosul primului lăcaş care în noua construcţie a devenit zidul dintre naos şi pronaos. Pronaosul bisericii actuale, cercetat integral, suprapune, în parte, pronaosul bisericii a doua. Au fost surprinse mai multe intervenţii pe monumentul actual, căruia îi aparţin şi mormintele descoperite în pronaos. În total au fost dezvelite 10 cripte şi 3 morminte. În general cavourile, foarte înghesuite, au fost prădate din vechime, în schimb scheletele din mormintele cruţate chiar de constructorii criptelor şi-au păstrat inventarul relativ bogat. Deoarece cercetarea este la început, etapele cronologice de construcţii sau reparaţii vor fi definitiv precizate la încheierea săpăturilor.

Având în vedere importanţa descoperirilor, concentrarea obiectivelor într-un spaţiu relativ restrâns, necesitatea unei cercetări interdisciplinare s-a creat posibilitatea ca la propunerea DCCPCN Iaşi să se organizeze, începând din anul 2002, un şantier-şcoală la Hârlău sub conducerea Filialei Iaşi a Academiei Române, Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană în colaborare cu Ministerul Culturii, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi Laboratorul Zonal de Restaurare ­Conservare Iaşi.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   ROCopyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu