Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Sânbotin | Commune: Dăeşti | County: Vâlcea | Site: castru | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vâlcea
Locality   Sânbotin
Commune   Dăeşti
Site  castru
Site Sector
Site name   Castra Traiana
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Amon Lucian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Avasiloaiei Dan Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Avram Romeo Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
Blosko Mihaela Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Boenaru-Bordea Gheorghe Site director Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Nicolae Eugen Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 169397.02
Report În urma a 9 campanii de săpături arheologice (1981-1985, 1990-1992, 1994) efectuate de Muzeul Militar Naţional în colaborare cu Institutul de Arheologie Bucureşti şi Muzeul Judeţean Vâlcea, în castrul de la Sânbotin (Castra Traiana), judeţul Vâlcea, colectivul ştiinţific a reusit să stabilească, în linii mari, topografia acestui important punct strategic de pe limes Alutanus.
Efortul s-a îndreptat, cu precădere, către determinarea elementelor de fortificaţie, sondându-se 2/3 din ceea ce a mai rămas din acest castru.
Observaţiile stratigrafice au permis precizarea a două importante momente din istoricul construcţiei sale. Primul castru a fost construit cu incinta din pămînt şi 2 şanţuri de apărare în timpul lui Traian (probabil între anii 102-105), el fiind refăcut în piatră în prima jumătate a secolului al II-lea.
Principalele obiective ale campaniei din anul 1994 au vizat identificarea acelor elemente care să completeze datele cunoscute până în prezent, referitoare la faza de pământ a castrului. Pentru aceasta, respectându-se planurile şi denumirile din campaniile anterioare, s-au practicat 4 casete (C.16 de 6 x 4 m, C.17 de 4 x 2 m, C.18 de 4 x 4 m, C.19 de 4 x 4 m) în interiorul castrului pentru identificarea eventualelor urme ale unor construcţii din incinta fortificaţiei (barăci), deja semnalate în campaniile trecute. In urma acestor săpături s-au putut identifica urmele a trei temelii (în C.17, C.18, C.19), cam la aceeaşi adâncime, care au aparţinut, probabil, unor construcţii (barăci) din prima etapă de existenţă a castrului. În C.17 a apărut şi o alee de acces, alcătuită din piatră mijlocie şi mică de râu, spre temelia din caseta respectivă.
Tot la acest nivel, deci, credem noi, datând din vremea lui Traian, în C.19 s-a găsit o cărămidă cu ştampilă.
Tipul de ştampilă descoperit în acest an la Castra Traiana (nemaiîntâlnit până acum) se referă la un corp de trupă - cohors Hispanorum - care a mai fost semnalat printre trupele participante la războaiele dacice ale lui Traian.
Pe parcursul efectuării cercetărilor arheologice au mai fost scoase la lumină obiecte de fier şi bronz, fragmente ceramice numeroase terra sigillata, cărămizi întregi sau fragmentare, precum şi un denar de la Comodus.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu