Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Lupu | Commune: Cergău | County: Alba | Site: Cimitirul nou | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Latene
Periods
La Tène
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Lupu
Commune   Cergău
Site  Cimitirul nou
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bodó Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Gheorghiu Gabriela Site director Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Glodariu Ioan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Suciu Liliana Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
National Arch. Record Site Code 3832.01
Report Cimitirul nou se află în imediata apropiere a intrării în sat dinspre VNV, pe latura stângă (versantul sudic al Dealului Chicui) a unui semiamfiteatru natural, ce mărgineşte din trei direcţii o luncă mlăştinoasă.
Cercetarea arheologică are ca obiectiv delimitarea întinderii aşezărilor antice (mai bine păstrate sunt cea hallstattiană şi cea din a doua epocă a fierului), în măsura în care cimitirul actual o permite, precum şi investigarea complexelor ce au aparţinut acestor aşezări. Importanţa sitului constă în existenţa aici a unei succesiuni de locuiri, o însemnătate deosebită având cele din epocă Latene. Pentru această perioadă există două nivele: unul timpuriu şi unul ce se datează în sec. I a. Chr. - I p. Chr., cel timpuriu neavând deocamdată material celtic.
Anul acesta, din motive obiective, cercetările s-au desfăşurat în afara cimitirului propriu-zis. La 7,5 m mai sus de latura nordică a capelei şi la 6,15 m V de gardul cimitirului au fost trasate două secţiuni paralele, fiecare de 12 m lungime şi 2 m lăţime, adâncimea până la care s-a ajuns fiind de aproximativ -2 m. În aceste secţiuni au fost surprinse două bordeie ce se datează, pe baza materialului ceramic, în Latene-ul timpuriu - sec. IV-III a. Chr. Materialul arheologic descoperit constă în vase ceramice întregibile şi fragmente de la asemenea vase, oase de la diferite animale, fragmente de perete ars, precum şi pietre locale (calcar local) arse ce provin, probabil, de la acoperiş. În cadrul materialului ceramic sunt de remarcat un castron roşu cu miezul negru, un fragment de strecurătoare şi o toartă de la un vas ce le imită pe cele greceşti de tip krater. Fragmente ceramice aparţinând epocii bronzului - cultura Wietenberg - şi Hallstatt-ului final s-au descoperit în poziţie secundară.
De asemenea a mai fost trasat un sondaj cu o lungime de 4 m şi o lăţime de 2 m, la o distanţă de 1,70 m faţă de gardul cimitirului şi la 14,75 m mai sus de poarta acestuia. Şi aici s-a surprins o parte dintr-un bordei aparţinând tot Latene-lui timpuriu, fapt stabilit tot pe baza ceramicii descoperite. Datorită vecinătăţii gardului amintit nu s-a putut lărgi săpătura în vederea cercetării integrală a bordeiului.
Au mai fost făcute trei sondaje de câte 2 x 2 m şi o adâncime de -1 m fiecare, ce au avut ca scop delimitarea spaţiului pe care s-a întins aşezarea.
Tot materialul descoperit a intrat în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography 1. I. Glodariu, V. Moga, Der dakische Schatzfund von Lupu (Rumänien), Germania, 75, 1997, 2. Halbband, p. 585-596
2. Repertoriul Arheologic al judeţului Alba, Alba Iulia, 1995, nr. 110, p. 122;
3. Gabriela Gheorghiu, O groapă de cult descoperită în aşezarea dacică de la Lupu, com. Cergău, jud. Alba, Istros, X, 2000, p. 231-238.
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu