Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Mehadia | County: Caraş-Severin | Site: vicus-ul militar Praetorium | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Roman Period
Site Category
Domestic
Site Types
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Caraş-Severin
Locality   Mehadia
Commune   Mehadia
Site  vicus-ul militar Praetorium
Site Sector
Site name   Praetorium
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Benea Doina
Lalescu Iulian
Regep Vlascici Simona
Socol Gabriel
Timoc Călin
National Arch. Record Site Code 53283.01
Report Cercetările arheologice întreprinse în anul 2000 în grădina locuitorului Zărescu Emil au condus la identificarea unui edificiu. Pe o suprafaţă de 8 x 4,5 (0,5 m martorul între casete) pe o fundaţie masivă din piatră de râu a fost descoperit un pavaj executat din monumente refolosite, pietre de râşniţă mari, monumente funerare martelate (pe o stelă se putea încă observa literele D. M., fragmente de colonete votive; mai multe fragmente de reliefuri au fost descoperite depuse într-o groapă acoperite cu două plăci de calcar. Această curte pavată se afla la cca. 5,5 spre S şi la 8,8 m V de acest punct.

Secţiunile trasate în anul 2001 în număr de 3 (SI 18 x 1,5 m; SII 12 x 1,5 m; SIII 10 x 1,5 m) au căutat să surprindă stratigrafia întregului edificiu şi al zonei imediat limitrofe.

S. I /2001 a fost trasată pe direcţia N-S surprinzând pe lăţime zidurile edificiului şi aducând importante precizări stratigrafice:

1) 0 - 0,15 (20) m humus vegetal amestecat cu nivel de locuire romană.

2) 0,2 - 0,5 m pământ de culoare castanie cu pigmentaţie de cărămidă, parţial deranjat;

3) 0,5 - 0,6 m (între m. 0-5) lut de amenajare întins pe un strat de bolovani de râu;

4) între m. 0-9 au apărut 4 ziduri notate cu A, B, C, D. Între zidurile A şi B se constată un strat dens de dărâmătură. Zidul C este ridicat pe un strat de ţigle şi olane provenite din dărâmarea edificiului format de zidurile A,. B, D. Între zidurile A şi D există un pavaj din cărămidă prinsă în mortar.

5) între m. 9-18 nivel de locuire fără urme de construcţie.

6) 0,75-1,20 m solul viu.

Edificiul a fost dezvelit în această campanie prin casete, rezultând o clădire orientată pe direcţia E-V formată din 3 nave din care cea centrală era pavată cu cărămidă. La extremitatea dinspre V a edificiului în dreptul navei centrale s-a adăugat o încăpere (3,7 x 4,5 m) căreia ulterior pe latura de N i s-a mai adăugat o încăpere de 3,7 x 2,7 m. Întregul complex reprezintă un edificiu de cult antic.

Cercetările arheologice au precizat patru etape de locuire a zonei respective: un drum antic orientat pe direcţia N-S paralel cu latura lungă a castrului. Lăţimea sa este de 5,50 m. cu rigolele adiacente.

În prima jumătate a sec. II (epoca Hadrian - Antoninus Pius) se construieşte templul din piatră de râu şi mortar. Ultimele încăperi de pe latura de N a edificiului au fost ridicate chiar pe traseul nivelat al drumului. Edificiul avea o lungime totală de 19 m şi o lăţime de 7 m. Un vestibulum (lat de 3 m) preceda un pronaos cu trei nave, urmat de o cella (centrală). Ultima încăpere era mai ridicată cu cca. 0,5 m. Faţă de pavajul navei centrale. Templul a fost distrus de un incendiu violent. Acoperişul de ţigle şi olane a creat un strat compact de dărâmătură în imediata apropiere a edificiului.

Refacerea edificiului prin adăugarea pe latura de N a încă unui zid ce crează un nou culoar. Cu această ocazie a fost adosată o a doua încăpere cellei centrale, indiciu că aici mai era adorată o divinitate. Această etapă constructivă se datează în epoca Severilor şi după această dată.

Edificiul a fost utilizat şi în epoca romană târzie judecând după ceramica descoperită în ultimul nivel de locuire şi a unui opaiţ lucrat la roată descoperit chiar în faţa cellei centrale.

În epoca romană târzie templul a fost abandonat, nu putem în această etapă de studiu (încă neîncheiată) să precizăm în timp acest lucru, dar depunerea unor fragmente sparte de reliefuri, statuete în groapa din faţa templului constituie un indiciu al spargerii lor intenţionate. De asemenea pavarea zonei din faţa templului cu monumente antice constituie un alt indiciu al utilizării edificiului probabil în alte scopuri. Starea de conservare a monumentului este precară, practic de abia se mai păstrează 1+2 rânduri de piatră legată cu mortar, alături de fundaţie. Lucrările agricole curente au distrus sistematic an de an monumentul. Pentru încheierea lucrărilor mai este necesară o campanie pentru dezvelirea părţii sudice a edificiului, ceea ce ar fi scopul principal al cercetărilor din anul 2002.
Abstract other lang. La compagne archéologique de l`année 2001 ont été concentreés sur la decouverte de temple.romain. L'édifice on a decouvert à 30 m ouest de mur d'incinte du camp. La stratigraphie demont l'existence de trois phases d'habitations entre milieu du IIème - IVème siècle.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu