Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Alba Iulia | Site: Oraşul roman Apulum, str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28819 | Excavation Year: 1999

Excavation Year   1999
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.);
Late Medieval
Periods
Roman Period;
Middle Medieval Period
Site Category
Domestic
Site Types
Urban settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Alba
Locality   Alba Iulia
Commune   Alba Iulia
Site  Oraşul roman Apulum, str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28819
Site Sector Oraşul roman Apulum II
Site name   Apulum
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ciobanu Radu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Gligor Adrian Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
National Arch. Record Site Code 1026.16
Report STR. DEALUL FURCILOR – ORAŞUL ROMAN APVLVM II
1. F.n. (fişa cadastrală 28819)
În luna iunie a anului 1999 au fost efectuate săpături arheologice pentru descărcare de sarcină istorică pe terenul aflat în proprietatea d-lui Silviu Bian. Terenul în chestiune se află în apropiere de extremitatea sud estică a limitei presupuse a oraşului roman aflat în imediata vecinătate a castrului Legiunii a XIII-a Gemina. Urmele de locuire reperate în acest perimetru sunt din ce în ce mai rare, iar materialele arheologice descoperite nu prezintă un interes deosebit. Este vorba de o monedă de bronz, parţial deteriorată, un mic fragment de opaiţ şi câteva fragmente de amforă ce nu pot oferi elemente precise de datare întrucât au fost recuperate dintr-o groapă menajeră din perioada medievală. Ca vestigii reperate "in situ" se poate aminti doar zidul unei locuinţe romane, distrusă aproape în întregime, ce suprapune parţial traseul unei străzi, şi aceasta afectată de o groapă menajeră medievală. Ceea ce aduce în plus cercetarea de faţă, în raport cu documentaţia arheologică anterioară, este doar conturarea unei posibile limite a aşezării romane în perimetrul investigat acum.
Din păcate, având în vedere absenţa unor repere clare, nu se poate încă preciza dacă aşezarea romană avea o incintă în acest perimetru, sau dacă locuinţa ale cărei urme le-am reperat se situa "extra muros". Orientarea zidurilor locuinţei, parţial dislocate, precum şi structura stratigrafică generală a terenului îşi găsesc analogii valabile în întreaga zonă a Dealului Furcilor.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu