Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Trestiana | Commune: Griviţa | County: Vaslui | Site: Marginea | Excavation Year: 1994

Excavation Year   1994
Epoch
Neolithic
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Trestiana
Commune   Griviţa
Site  Marginea
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Popuşoi Eugenia Site director Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
National Arch. Record Site Code 164188.01
Report Cercetările arheologice efectuate într-un larg interval de timp în aşezarea Starcevo-Criş de la Trestiana, cele mai extinse până în prezent într-o aşezare neolitică timpurie, au permis adunarea unui impresionant material arheologic care determină analize profunde asupra conţinutului, evoluţiei, relaţiilor comunităţilor Starcevo-Criş de la est de Carpaţi cu zonele limitrofe etc.
În cadrul materialului arheologic ponderea o constituie ceramica, în a cărei componenţă fină se distinge grupa ceramicii pictată bicrom sau policrom.
Analiza ceramicii pictate de la Trestiana poate fi realizată numai în raport cu succesiunea stratigrafică înregistrată aici (stabilindu-se încă din 1964 existenţa a două niveluri de locuire), pe de o parte, şi a analizei profunde a ceramicii fiecărui complex (locuinţă) în parte, în cadrul celor două niveluri sesizându-se unele etapizări determinate de factura ceramicii în genere, tipologia vaselor, ornamentaţia şi motivele picturale, materialele însoţitoare etc., pe de altă parte. În problema pe care o avem în vedere sesizăm că ceramica pictată - bicrom ori policrom - se află în ambele niveluri, nu însă şi-n toate complexele de locuire. Nivelului I îi este caracteristică atât ceramica bicromă cât şi cea policromă care dezvoltă toate trăsăsturile specifice fenomenului policrom petrecut în regiunea carpato-dunăreană. Nivelului II îi este caracteristic dispariţia policromiei în sensul complex al acestui fenomen, bicromia ducând la evoluţiile ulterioare, care alături de fenomenul de retardare petrecut aici va finaliza, la est de Carpaţi, etapa neoliticului timpuriu. Câteva caracteristici ale ceramicii pictate de la Trestiana reflectă împletirea elementelor clasice ale trăsăturilor specifice din punct de vedere al facturii ceramicii, formelor, motivelor decorative ale culturii Starcevo-Criş cu o ceramică foarte bună din punct de vedere calitativ, cu o ardere completă care dă rezonanţă ceramicii şi care printr-o motivistică - care implică şi fondul vasului în obţinerea policromiei - le regăsim mai târziu în cultura Cucuteni.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu