Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Albeşti | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Greek and Hellenistic
Periods
Site Category
Defence;
Civil;
Domestic
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Albeşti
Commune   Albeşti
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 60954.03
Report Campania arheologică din 1998 şi-a propus, cercetarea zonei de NV din interiorul suprafeţei fortificate, sectorul B, caroul 68 şi caroul 69; delimitarea compartimentărilor aflate în partea de nord a aşezării, cu evidenţierea fazelor de construcţie.
Cercetările din sectorul B, caroul 68 au surprins continuarea incintei i pe latura de vest a platoului, incinta, păstrată pe o lungime de 7,80 m., are lăţimea de 1,25 m. şi este alipită incintei din faza a ll-a a aşezării. Tot aici a fost delimitată încăperea L1/vest, cu dimensiunile de 3,70 x 3,10 m.
Compartimentările pe latura de nord sunt delimitate de incinta a ll-a şi de un zid B paralele cu acesta. Urmărite de la vest spre est, aceste construcţii sunt:
-L1/nord - contemporană incintei din faza a ll-a;
-L2/nord – contemporană într-oprimă fază cu incinta l; în faza a ll-a se amenajează un pavaj şi locuinţa este delimitată de a doua incintă:
-culoar în forma literei L, orientat sud/nord; acesta a fost creat odată cu amenajarea locuinţei L2 în faza a ll-a;
-în continuare, spre est (corespunzător careurilor S.B. 39-29), este compartimentarea L3. Acesta comportă două amenajări:
-canal, păstrat pe o lungime de 7,40 m., orientat sud/nord, care străpunge incinta a ll-a;
-ulterior, se înalţă un pavaj care acoperă canalul şi suprapune şi zidul B (suprafaţa pavajului este de 5,30 x 2,20 m);
-în partea de NE a aşezării se detaşează o mare încăpere (L4/nord), lungă de 17 m. în faza a doua, este amenajată o nouă intrare pe latura de sud;
-în interiorul compartimentării L4 este delimitată încăperea L5; mai bine păstrate, zidurile dinspre nord şi est sunt de 10 şi respectiv 11,30 m.;
-spaţiul locuinţei L5 este ocupat parţial de o altă compartimentare - L6; acesta are amenajată, spre sud, o vatră cu axele de 1,83 x 0,85 m. noua construcţie, ulterioară locuinţei L5, păstrează pentru laturile de vest şi de sud doar resturi de zidărie;
-ultima compartimentare spre est este locuinţa L7, contemporană prin sistemul de construcţie locuinţei L6.
Cele şapte compartimentări paralele laturii de nord a incintelor documentează etapele din existenţa aşezării: etapa l coincide cu amenajările din faza l-a a locuinţelor L1, L2 şi L4; etapa a doua este documentată de amenajările din faza a ll-a ale aceloraşi locuinţe, de construcţia canalului din L3 şi eventual de locuinţa L5. Locuinţele L6 şi L7 aparţinând perioadei a treia a existenţei fortului, etape precizate în rapoartele anterioare în legătură cu incintele aşezării şi cu celelalte locuinţe degajate până acum. Materialele arheologice recuperate aparţin ultimelor două etape. Ele constau din recipiente şi ştampile amforice din Heracleea Pontică, Rhodos, Sinope şi Cos; veselă uzuală (kantharoi, unguentaria, castroane), vase de depozitare (fragmente de chiup), unelte din corn şi piatră, între ştampilele amforice pondarea cea mai mare o deţin exemplarele de Rhodos şi Sinope din al treilea sfert al secolului III a.Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu