Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Brad | Commune: Negri | County: Bacău | Site: La stâncă | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Bronze Age;
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Bacău
Locality   Brad
Commune   Negri
Site  La stâncă
Site Sector
Site name   Zargidava
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 23662.01
Report Fondurile limitate din acest an au impus efectuarea unor sondaje pentru delimitarea aşezării deschise din partea de N a cetăţii dacice, până la cel de al doilea şanţ de apărare din epoca bronzului.
Săpăturile au constatat în trasarea a trei secţiuni notate cu SXLIII, XLIV şi XLV, care însumează o lungime de 143 m, pornind de la ultima secţiune din această zonă, respectiv de la circa 150 m de şanţul de apărare dacic.
Nivelul arheologic aparţinând epocii dacice cu o grosime de 0,30-0,60 m, continuă să existe în SXLIII şi SXLV, după care, doar nivelul din epoca bronzului continuă, destul de sărac în materiale şi complexe arheologice, până la capătul acestei secţiuni.
Pe tot parcursul acestei secţiuni putem nota doar câteva complexe de locuire, destul de sărace în inventar. Astfel, putem semnala, o locuinţă de suprafaţă, dacică, marcată de o cantitate destul de mare de chirpici în SXLIV, careurile 3-4; o locuinţă de suprafaţă din epoca bronzului în careurile 8-9 unde a fost surprinsă şi o vatră cu crustă; o altă vatră din epoca bronzului în caroul 17, două vase întregi din epoca bronzului, la -1 m în SXLV, în caroul 8, şi o locuinţă în careurile 7-9. Altă locuinţă, marcată de fragmente ceramice şi prundiş a apărut în careurile 19-20 şi o alta, în carourile 37-38, din aceeaşi secţiune.
Trebuie să remarcăm, pe tot parcusul acestor secţiuni, că locuinţele din epoca bronzului sunt foarte sărace în inventar şi au puţine urme de pereţi din pământ ars.
Continuarea săpăturilor în această staţiune arheologică se impune, mai ales pentru lămurirea unor situaţii legate de aşezarea deschisă şi înmormântările de aici.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu