Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Voineşti | County: Dâmboviţa | Site: Cetate | Excavation Year: 2001

Excavation Year   2001
Epoch
Early Medieval;
Late Medieval
Periods
Middle Medieval Period
Site Category
Defence
Site Types
Fortifications
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Dâmboviţa
Locality   Voineşti
Commune   Voineşti
Site  Cetate
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Cantacuzino Gheorghe I. Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Diaconescu Petru Virgil Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
Ioniţă Adrian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Olteanu Gheorghe Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Târgovişte
National Arch. Record Site Code 69535.01
Report Cetatea de pământ de la Voineşti e situată la cca. 200 m de malul stâng al Dâmboviţei. Ea se află în raza localităţii Voineşti în partea de N a Staţiunii de Cercetări Pomicole, la cca. 300 m V de şoseaua Câmpulung -Târgovişte. În anul 1965 au mai fost efectuate săpături de către Muzeul Judeţean Dâmboviţa rămase din păcate inedite.

Cetatea are un plan patrulater, cu dimensiunile de cca. 34 m pe axa E-V şi cca. 37 m pe axa N-S. Prin noile cercetări din 2001 s-a urmărit obţinerea de precizări privind fortificaţia şi datarea acesteia. S-a trasat o secţiune de 43 m lungime, lată de 2 m care a străbătut fortificaţia de la V la E, evitând săpătura mai veche şi amenajările moderne. Datorită epuizării fondurilor săpătura nu a putut fi încheiată. S-a ajuns la un strat de pământ nisipos cu urme de chirpici şi fragmente ceramice deasupra căruia s-a constatat existenţa unui strat subţire albicios nisipos cu pietriş.

Valul are o lăţime de aprox. 7/8 m şi se mai păstrează pe o înălţime de 1,5/2 m. El a fost amenajat cu pământul scos din şanţul înconjurător şi cu pământ cu pietriş adus din apropiere. Şanţul avea o lăţime la gură de 5 m. În depunerile anterioare amenajării valului au fost găsite fragmente ceramice, nu foarte numeroase, din perioada sec. VIII -X şi un vârf de săgeată din fier de formă alungită, elipsoidal în secţiune, cu tub de fixare. Depunerile ulterioare amenajării valului sunt destul de subţiri, atingând 0,4/0,5 m. În aceste depuneri s-au găsit câteva fragmente ceramice din perioada sec. XVII - XVIII.

Urmele de locuire sunt puţin consistente, fiind surprinse doar resturile unei vetre deschise, care nu a putut fi cercetată integral, iar materialele arheologice sunt foarte sărace.

Urmează ca prin adâncirea săpăturii, eventual şi prin executarea altor secţiuni să poată fi aduse precizări suplimentare de natură cronologică. În stadiul actual al cercetării valul ar putea fi datat în perioada sec. VIII - X sau ulterior.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu