Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Buneşti | County: Vaslui | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Buneşti
Commune   Buneşti-Avereşti
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bazarciuc-Teodoru Violeta Veturia Muzeul Orășenesc Huși
National Arch. Record Site Code 168979.01
Report Descoperită în primăvara anului 1978, cetatea de la Buneşti a început să fie cercetată sistematic din vara aceluiaşi an.
Rezultatele deosebite ale cercetărilor de aici au creat posibilitatea continuării timp de 20 ani a acestora, urmând ca în campaniile viitoare să se continuie investigaţiile în acest punct.
În anii 1997-1998, în funcţie de fondurile ce ne-au fost acordate, s-a continuat săpătura în zona de nord-vest a cetăţii prin trasarea a cinci secţiuni cu orintarea E-V (S124, S125, S126) şi cu orintarea NE-SV.
S-a confirmat, existenţa nivelului neolitic, aparţinând aspectului cultural Cucuteni A2, peste care se suprapune nivelul dacic.
Pentru epoca neolitică semnalăm descoperirea a două dăltiţe din piatră şi a doi idoli fragmentari alături de ceramică neolitică provenind, în general, de la vase grosiere de provizii.
Referindu-se la nivelul dacic, cantitativ ceramica modelată cu mâna, predomină. Provine de la căni cu o toartă, străchini, vase de provizii cu butoni rotunzi sau apucători semicirculare, nelipsind drept decor brâul alveolar sau ornamentele în relief.
Nelipsită este şi ceramica grecească provenind de la amfore de tip Thasos, Sinope, Heracleea Pontica.
Din categoria obiectelor de podoabă, menţionăm cele două exemplare de brăţări din bronz cu capetele libere, frecvent întâlnite la Buneşti, o verigă şi o mărgică din pastă de sticlă cu ochi.
Alături de rezultatele cercetărilor sistematice din anii precedenţi, noile descoperiri arheologice vin să confirme, încă o dată, importanţa acestei staţiuni, urmând ca investigaţiile viitoare să aducă noi contribuiţii la cunoaşterea civilizaţiei geto-dacice din Moldova în sec. IV-III a.Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu