Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Capidava | Commune: Topalu | County: Constanţa | Site: Cetate | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Capidava
Commune   Topalu
Site  Cetate
Site Sector l. Sector estic
Site name   Capidava
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Alexandru Nicolae Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Cârjan Romeo Muzeul Naţional de Istorie a României
Câteia Adrian Facultatea de Istorie și Științe Politice, Universitatea „Ovidius” Constanța
Cheluță-Georgescu Nicolae Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia
Covacef Zaharia Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Florescu Radu Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa
Opriş Ioan Carol Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Popescu Mihai
National Arch. Record Site Code 63063.01
Report În campania din 1998 au continuat săpăturile în interiorul construcţiilor descoperite anterior (C.8, C.7, C.6, C.90 si pe căile de acces (străzile 2, 4, 5) şi au fost deschise trei noi carouri pe latura de sud-vest (respectiv c.P.73); (R.74 şi R.75).
În construcţia C.7 a trebuit mai întâi să desfiinţăm martorul dintre careurile M.72-73 şi L.72-73, ceea ce a condus la descoperirea unei cantităţi apreciabile de fragmente ceramice, vitrice, materiale din fier şi bronz, între acestea remarcăm o amforetă întregibilă, precum şi o amforă cu coaste (căreia îi lipseşte fundul), marcată pe corp cu cinci cercuri, dispuse în cruce si având pe gât o cruce cu chrismon; de-o parte şi de alta a piciorului crucii apar literele ? şi ? (?, probabil de la ? (? o ?), dacă nu cumva este, sau ar fi trebuit să fie litera A).
În continuare săpătura s-a adâncit până la 60 cm faţă de zidul de SE al construcţiei, oprindu-ne pe un nivel de incendiu de unde am recuperat mai multe amfore cu striuri, afectate de incendiu, şi, tot aici, am găsit un schelet de animal (ars), de fapt parte din coloana vertebrală şi o coastă.
În construcţia C.6 ne-am adâncit până la acelaşi nivel de incendiu surprins şi în C.7, nivel de pe care s-au recuperat amforele întregibile, diverse alte fragmente ceramice, fragmente de vase de sticlă, o lamă de cuţit, din fier şi un opaiţ.
În construcţia C.9 săpătura s-a adâncit, în careurile 0.74 şi 0.75, ca şi în caroul P.74, unde a apărut continuarea zidului de NV al construcţiei, precum şi un fel de antreu al acesteia, adăugat ulterior. Dintre descoperirile făcute aici menţionăm mai multe fragmente de amfore şi de căni, fragmente de vase de sticlă, dar şi de geam, precum şi o amforă întreagă. Tot aici s-a găsit un follis, bătut la Constantinopol, de la Justinian (an XIV), 540/541. în caroul P.74, unde a apărut continuarea construcţiei C.9, au fost descoperite diverse fragmente ceramice, între care şi de la un opaiţ de influenţă africană, cu o bordură decorată cu o alternanţă de cercuri şi pătrate, în cercuri fiind înscrisă monograma lui Christos; din christograma de pe disc se mai păstrează doar capătul de sus.
În careurile P.74, R.74 şi R.75 au apărut urme medieval-timpurii.
Astfel, în c.R.75 s-a surprins un strat foarte subţire din pavajul unei locuinţe (?), la adâncimea de 45 cm faţă de nivelul actual. Acesta are o grosime de 7 cm în partea de nord-vest a caroului, pe o suprafaţă de 1,20 m (pe direcţia SV-NE) x 2,50 m (pe direcţia SE-NV), prelungindu-se spre latura de nord-est a caroului, pe o lungime de încă 0,90 m, într-o peliculă de 1 cm grosime, în rest totul este distrus de dărâmături; dintre materiale, toate fragmentare, menţionăm un străpungător din os.
În c.R.74 a apărut o locuinţă medieval-timpurie, al cărei zid de nord-vest suprapune un zid romano-bizantin (orientat NV-SE); în mijlocul acestei locuinţe a apărut o amenajare circulară ce pare a fi fost utilizată la uscarea grânelor. Vatra locuinţei era amenajată în partea de nord-est. Săpătura a determinat descoperirea unei mari cantităţi de materiale ceramice, de tip Dridu (unele fragmente având marca olarului), precum şi a unui număr de 15 împungătoare din os.
În c.P.73 a fost descoperită o altă locuinţă medieval-timpurie: au apărut de fapt zidurile de nord-vest şi de nord-est (acesta în parte), precum şi vatra, amenajată în colţul de est. Materialele ceramice descoperite aici, în stare fragmentară, sunt asemănătoare celor găsite în c. R.74.
Adâncimile pe care le-am atins în diverse puncte ale sectorului sunt: în C.9 (lângă profilul de sud-vest) - 1,30 m; în c.P.74 s-a ajuns la 1,15 m; în c.P.75 (unde este doar dărâmătură romano-bizantină) - am ajuns la 0,90 m; în c. R.75 -0,65 m, iar în c.R.74 (unde s-a descoperit locuinţa cu amenajarea pentru uscarea grânelor) am ajuns până la adâncimea de 0,80 m.
Ultima campanie a permis observarea mai atentă a diverselor etape de construcţie din sectorul estic al cetăţii şi legătura acestea şi perioadele de incendiere.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu