Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Poşta | Commune: Frecăţei | County: Tulcea | Site: Celic - Dere | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Hallstatt;
Latene;
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Cemetery
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Tulcea
Locality   Poşta
Commune   Frecăţei
Site  Celic - Dere
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 160653.04
Report În comunicarea sa, autorul face cunoscut rezultatele cercetărilor arheologice întreprinse în ultimii doi ani în necropola tumulară de la Celic-Dere.
În perioada amintită (1997-1998) au fost cercetate 9 morminte tumulare, din care patru în zona centrală şi cinci morminte în cea de sus Analizele din punct de vedere ritual-funerar ca şi după mobilierul care le însoţeau, aceste descoperiri întăresc afirmaţiile mai vechi referitoare la posibilităţile unor zonări în necropola de aici. Acestea au fost făcute după criterii cronologice, după ritualul-funerar practicat, sau după apartenenţe etnico-religioase.
Ţinând seama de cele exprimate, autorul face o astfel de zonare a mormintelor, grupând pe cele cu practica incineraţie, apoi pe cele de inhumaţie şi în sfârşit pe cele care se diferenţiază după aspectele arhitecturale în care au fost construite.
în ultimii doi ani s-a continuat cercetarea asupra mormintelor tumulare cu manta de bolovani şi ringuri de piatră, precum şi la acele morminte ale căror gropi au fost acoperite în totalitate cu pietre.
De asemenea, mormintele descoperite se înscriu în aceleaşi forme tipologice ca şi descoperirile mai vechi, ca de exemplu: morminte de incineraţie fără urmă, cu incinerariile depuse pe sol, morminte cu ritul inhumaţiei, cu orientări diferite, în poziţie decubit-dorsal, cu braţele pe lângă corp, sau numai una în astfel de poziţie, iar cealaltă pe abdomen.
Inventarul mormintelor, în special cel lucrat din lut, cât şi armele, uneltele, sau podoabele din metal aduce precizări asupra datărilor care se clasifică în două etape: sec. VI-V şi sec. V-IV a.Chr.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu