Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Cristeşti | County: Mureş | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mureş
Locality   Cristeşti
Commune   Cristeşti
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 114364.02
Report Săpăturile au avut drept scop extinderea cercetărilor în zona imediat apropiată albiei vechi a Mureşului. Din cauza culturilor agricole târzii care au existat în acest sector, cercetările s-au desfăşurat pe un spaţiu restrâns pus la dispoziţie de către săteni.
La o distanţă de 200 m spre sud de vechea albie a Mureşului (care s-a păstrat printr-o baltă paralelă cu albia actuală a Mureşului), s-au trasat două secţiuni:
Secţiunea l (20 x 2 m) cu orientarea N-S (aproape perpendiculară pe vechea albie a Mureşului). Aici s-a descoperit un singur strat de cultură romană, foarte subţire, semn că această zonă nu a fost locuită. Materialul arheologic descoperit se rezumă la câteva fragmente ceramice roşii.
Secţiunea II (10 x 2 m) a fost trasată la un metru de vechea albie a Mureşului şi paralelă cu aceasta. La adâncimea de 0,70 m s-a descoperit un strat gros de aluviuni (0,30 m), care a acoperit o temelie de zid. Din zid nu am putut recupera nici un material. Temelia este din piatră de râu legată cu mortar, înălţimea păstrată este de 0,20 m. în această secţiune s-a prins un colţ de încăpere, temelia fiind în formă de L. Ca urmare, pe latura de nord a secţiunii s-a deschis o casetă (10 x 10 m), unde după cum era de aşteptat, temelia locuinţei se continuă. Temelia descoperită atât în secţiune cât şi în casetă reprezintă urmele unei locuinţe de suprafaţă cu cel puţin două încăperi. Sub stratul de aluviuni din casetă s-au descoperit două tegule bipedale ceea ce ar putea constitui un indiciu că zidul a fost din cărămidă.
Aceste descoperiri coroborate cu descoperirile campaniilor precedente ne duc la concluzia că în cadrul aşezării locuinţele au fost dispuse asimetric, locuinţele modeste din chirpici alternând cu altele din cărămidă. Din păcate, datorită depunerilor aluvionare nu s-a păstrat material arheologic în interiorul locuinţei, sau mai sigur de presupus, proprietarul şi-a recuperat o mare parte din inventar şi a părăsit locuinţa.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu