Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Dochia | Commune: Girov | County: Neamţ | Site: Sărăţica, La Movilă | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Latene
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Neamţ
Locality   Dochia
Commune   Girov
Site  Sărăţica, La Movilă
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Bolohan Neculai Facultatea de Istorie, Universitatea Al. I. Cuza, Iași
National Arch. Record Site Code 122766.01
Report II. "Sărătica" "La Movilă"

Au continuat cercetările în punctul "Sărătica" "La Movilă" situat la 2,8 km NNE de satul Dochia şi 1 km E de satul Băluşeşti. Situl arheologic este situat în partea central-estică a depresiunii Cracău-Bistriţa, într-o regiune care prezintă un relief de eroziune din terase şi platouri, în acest punct a fost identificată "acropola" unei aşezări fortificate cu suprafaţa de aproximativ 23 ha, aşezare înconjurată din trei părţi (N, V şi S) de un val de apărare care ajunge în unele segmente până la înălţimea de 4 m de la nivelul actual de călcare. Spre est aşezarea este "fortificată natural" de valea pârâului Sărata.
Cercetările sistematice au debutat în 1993 prin trasarea unei secţiuni de control (S., 36 m/2 m), orientată N-S, pe axul lung al "acropolei", pentru a determina destinaţia acesteia, situaţia stratigrafică şi raportul dintre "acropolă" şi valul de apărare orientat N-S (aşa numita "acropolă" face parte din structura valului de apărare N-S).
în campania din vara anului 1998, s-a urmărit determinarea unei prime faze de ridicare a movilei -"acropola", pentru aceasta, S1 a fost continuat spre S până la baza movilei şi adâncită până la solul steril, identificat la 1,50 m de la actualul nivel de călcare din punctul 0.
Stratigrafie se prezintă astfel:
l - strat vegetal;
II - strat de culoare cafeniu deschis de consistenţă dură, conţine fragmente de olărie atipice;
III - strat de culoare brun-închis format din nivele succesive în pământ bătătorit, pigmenţi de arsură, "lentile" de lut de culoare galbenă şi "straturi de lemn putrezit" de până la 0,20 grosime;
IV - în partea de S, cel de al lll-lea strat este suprapus de o "lentilă" de lut de culoare gălbuie, cu grosimea variind între 0,10-0,15 cm, lut care, cel puţin pe baza observaţiilor primare, prezintă aceeaşi culoare şi textură cu stratul steril;
V - strat steril, fără artefacte.
Olăria - foarte fragmentară şi puţin reprezentată. După tehnica prelucrării au fost identificate următoarele categorii:
1 grosieră - pastă insuficient frământată, degresant din olărie pisată, pietricele sfărâmate şi nisip; ardere incompletă, culoare cărămizie la exterior şi neagră la interior, cu pete cafenii sau cenuşii.
2 semifină - pastă mai bine frământată, degresant mai puţin, bine arsă; culoare cafenie sau neagră, prezintă de multe ori slip negru sau cafeniu la exterior.
3 fină - foarte bine frământată; degresant din nisip; arsă foarte bine; culoare neagră cu luciu metalic pe ambele feţe.
Tipologie - analiza tehnică a fragmentelor de olărie a permis reconstituirea următoarelor tipuri principale:
- ceşti de dimensiuni mici cu două toarte trase din buză, uşor supraînălţate; - vase-sac cu brâu, simple în relief sau brâu alveolat; - vase cu buza uşor evazată în partea de S a Sl în zona careurilor 4-5, suprapunând cel de al lll-lea strat aheologic unde a fost identificat şi cercetat parţial un complex arheologic (C1), în C1 au apărut fragmente de olărie încadrate în tipologia prezentată mai sus, oase de la animale cu talie înaltă, o fusaiolă, un "nasture" de bronz şi un fragment dintr-o lamă de silex.
Pe baza acestor date considerăm ca movila - "acropola" este antropică; aşezarea constituia un punct de refugiu pentru comunităţile învecinate ale căror urme au fost identificate de noi pe teren. Din punct de vedere cronologic, postulăm cu unele rezerve, datorate volumului imens de muncă, necesitatea analizării întregului material artefactual, încadrarea aşezării fortificate de la "Sărătica" "La Movila" la sfârşitul perioadei mijlocii a celei de a doua vârste a fierului de la răsărit de Carpaţi.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu