Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Feldioara | County: Braşov | Site: Biserica Evanghelică | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Braşov
Locality   Feldioara
Commune   Feldioara
Site  Biserica Evanghelică
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Ioniţă Adrian Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
National Arch. Record Site Code 40964.05
Report Campania s-a desfăşurat în perioada 5 august - 7 septembrie 1998 şi a fost prilejuită de lucrările efectuate pentru înlăturarea unei ciuperci care afecta podeaua din lemn şi zidăria.
În sect. B sub conducerea regretatului prof. R. Popa s-au trasat în anii 1990-1991 patru secţiuni (S1 perpendiculară pe colaterala nordică; S2 la îmbinarea dintre cor şi capela din capătul estic al colateralei sudice; S3 în axul corului, S4 perpendiculară pe colaterala sudică şi pe capela din capătul estic al acesteia). Au fost scoase la iveală un număr de 31 morminte fără inventar (post sec. XIII ?), precum şi un zid în S2 surprins pe aproape 3 m considerat atunci faza l. Din păcate, din motive ce nu au ţinut de voinţa colectivului, cercetările nu si-au putut continua cursul firesc la data respectivă, fiind întrerupte.
Reluarea săpăturilor în vara lui 1998 s-a făcut ţinându-se seama de obiectivele următoare: 1. investigarea colateralei nordice deoarece în această parte urma să fie pus un strat gros de pietriş tratat împotriva ciupercii; 2. urmărirea acelui zid apărut în partea de Sud a bisericii; 3. dezvelirea mormintelor cu nişă pentru cap în partea de SE a incintei bisericii, care fac parte din necropola de sec. XII ce se întinde atât între casa parohială şi zidul de incintă al bisericii (sec. D), cât şi în incinta bisericii.
1. în colaterala nordică s-au trasat patru secţiuni (S5, S6, S7, S13, (3,10 x 2 m). Au fost scoase la iveală mai multe morminte fără inventar, foarte multe oase umane de la morminte deranjate sau reînhumate, precum şi ceramică (sec. XV-XVIII) şi cuie din fier de la sicrie. S-a surprins un rest de paviment din cărămizi cu dimensiunile de 23 x 25 cm şi grosimea de 4,5 cm, şi s-au observat o serie de detalii constructive.
2. în partea de Sud a bisericii s-au trasat 2 secţiuni (S9, S10) (3,20 x 1,50 m), în interiorul capelei din capătul estic al colateralei sudice şi una (S12) (3 x 1,50 m) în capătul estic al acelaşi colaterale. Zidul cu o grosime de cca. 70 cm apărut în S2/1991 a fost surprins în interiorul capelei pe o lungime de cca. 4 m (în total cca. 7 m), dar nu continuă şi în colaterala sudică. Deocamdată nu ne putem pronunţa asupra fundaţiei acestui zid, oricum el nu reprezintă faza l aşa cum a fost considerat în 1991.
3. în partea de SE a incintei bisericii au fost trasate două secţiuni (S8, S11) (4 x 2 m, 8 x 3 m) în care s-au scos la iveală 9 complexe funerare din sec. XII. Mormintele aparţin orizontului cu nişă pentru cap. Un singur mormânt (M.113) a avut inventar două inele de buclă, din bronz, cu capătul întors în formă de "S". Numărul
total al mormintelor a ajuns în prezent la 118, dar apreciem că necropola cu nise se întinde încă mult spre vest.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu