Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Floreşti | Commune: Poieneşti | County: Vaslui | Site: Mânăstirea Floreşti | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Vaslui
Locality   Floreşti
Commune   Poieneşti
Site  Mânăstirea Floreşti
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Chiriac Gelu Laurenţiu Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Vaslui
Ursachi Laurențiu Muzeul "Vasile Pârvan", Bârlad
National Arch. Record Site Code 165363.01
Report Săpăturile arheologice de la Mănăstirea Floreşti, sat Floreşti, com. Alexandru Vlahuţă, jud. Vaslui, din campania anului 1998 au avut un caracter de salvare, în atenţia noastră s-a aflat biserica şi palatul stăreţiei din cadrul acestei mănăstiri.
în urma executării celor 4 casete exterioare din jurul bisericii, s-a constat faptul că biserica de sec. XIX a avut o fundaţie unitară, dar că a fost construită pe urmele unei mai vechi fundaţii aparţinând unei biserici de la sfârşitul sec. XVII. Această ultimă fundaţie se pare că a fost înconjurată cu o rigolă pe întreg conturul ei. S-au evidenţiat de asemenea etapele de construcţie diferenţiate pentru fiecare biserică în pare. S-au descoperit fragmente de olane şi de cărămidă inscripţionată (de sec. XIX, poate chiar şi de sec. XVII).
În urma trasării a două casete pe exteriorul palatului stăreţiei s-a depistat un vechi punct de colectare (sau cămin de vizitare) al apelor pluviale de pe versanţii înconjurători către mănăstire. Planimetria zonei este normală. S-au descoperit aceleaşi materiale arheologice.
Săpăturile din interiorul bisericii mănăstirii au reliefat existenţa a două ziduri aparţinând unei fundaţii mai vechi de la o biserică de la sfârşitul sec. XVI. Aceste două ziduri sunt dispuse perpendicular pe zidul perimetral al construcţiei actuale şi ele se pare că delimitau pronaosul de naos şi naosul de absidele laterale ale construcţiei de sec. XVI. Şi în interior s-au găsit aceleaşi materiale arheologice alături de câteva fragmente de sticlă şi o cataramă de fier (aflată într-un avansat proces de degradare).
Cercetările ulterioare vor urmări întreaga evoluţie arhitecturală a Mănăstirii Floreşti, precum şi noi date privind structura de rezistenţă a întregului ansamblu arhitectonic.

Investigaţii geologice
Ţinând seama de importanţa edificiului construit în sec. XVII-lea şi de cerinţele colectivului de arheologi, s-au efectuat investigaţii geologice la şantierul arheologic Floreşti, după cum urmează:
- recoltări de probe din mortarul fundaţiei şi din piatra de fundaţie;
- recoltări de probe din terenul de fundaţie;
- prob de rocă din zidăria edificiului.
Aceste probe sunt destinate analizelor de specialitate, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai exacte şi mai complete privind construcţia şi compoziţia fundaţiei de la biserică şi de la palatul stăreţiei.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu