Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Gârla Mare | County: Mehedinţi | Site: km fluvial 840 | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Agriculture and Subsistence;
Domestic
Site Types
Rural settlement
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Mehedinţi
Locality   Gârla Mare
Commune   Gârla Mare
Site  km fluvial 840
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Stângă Ion Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin
National Arch. Record Site Code 111792.02
Report Ferma agricolă romană de la Gârla Mare este amplasată în partea de sud a satului, pe malul înalt al Dunării, la punctul km. fluvial 840. în campaniile precedente a fost descoperit zidul de incintă dinspre est, colţul de nord-est al incintei a cărei latură nordică porneşte spre vest. în anul 1998 am trasat o secţiune (S 14) cu dimensiunile de 50 x 2 m, paralelă cu secţiunile precedente şi cu Dunărea, secţiune aflată la o distanţă de 50 m de colţul de nord-est al incintei şi la 10 m sud de S6. Prin realizarea lui S14 am urmărit descoperirea incintelor de sud şi vest ale fermei şi eventualele construcţii interioare. Stratigrafie S14:
1. Un strat de 0,25-0,35 m, teren arabil, deranjat de lucrările agricole ce a antrenat materiale arheologice.
2. Strat de cultură gros de 0,40-0,50 m.
3. Nivel steril arheologic, galben-nisipos.
Date tehnice despre construcţie
Zidul incintei de est nu mai apare în secţiune, fapt ce ne face să credem, că el se închide spre vest, în suprafaţa de 10 m lăsată de noi necercetată, între careurile 1-1.8 - nici în plan şi nici în profilul secţiunii nu apar urme de zidărie. Nivelul de cultură este marcat printr-un bogat şi variat material arheologic, începând cu caroul 18 până în caroul 25, apare multă dărâmătură masată compact mai ales în carourile 20-25, din vestul secţiunii (pietre calcaroase cu cochilii de fosile, foarte multe fragmente de ţigle, şi mortar). După îndepărtarea stratului de dărâmătură s-a conturat în planul secţiunii şi în profilul nordic, urma unui zid demantelat în totalitate, care se închide în unghi drept spre nord. Bănuim că în S14 am descoperit colţul de sud-vest al fermei agricole. Ne bazăm pe faptul că zidul pare să fi avut aceeaşi grosime (0,90 m) ca a zidului de incintă estic deja cunoscut, aceeaşi tehnică de construcţie. La 5,50 m de colţul descoperit, pe exterior, se văd urmele unui fel de contrafort cu dimensiunile de 0,50 x 0,50 m, lucrat odată cu zidul de incintă. La distanţă tot de 5,50 m spre est, în profil, a fost prins alt contrafort. După cantitatea mare de piatră, mortar şi ţiglă descoperită în acest loc, credem că aici se găseşte una din construcţiile importante ale fermei. Cunoscând, în momentul de faţă, colţul de nord-est, zidul de incintă de est şi colţul de sud-vest ale fermei putem preciza, cu aproximaţie, dimensiunile incintei fermei agricole. Pare să fi avut o formă dreptunghiulară cu laturile de est şi vest lungi de 41,50 m iar cele de nord şi de sud de 44 m. Pe zidul de incintă sudic, pare să fi avut contrafort! aflaţi la distanţa de 5,50 m.
Materiale arheologice descoperite:
Ceramică - A fost descoperită pe toată suprafaţa S14, dar foarte fragmentară. Are aceleaşi caracteristici tehnice şi tipologice cu cea descoperită în campaniile precedente. Amintim, printre altele, câteva fragmente de imitaţii de terra sigillata, mânere de patera cu ştampila binecunoscută din campaniile precedente, fragmente de opaiţe cu corpul rotund, fragmente de ceramică geto-dacică.
Obiecte din fier - Cuprind materiale de construcţie (cuie, piroane scoabe), unelte (burghie, dălţi, dornuri, iglă, ace de cusut, cămaşă pentru cazma) şi altele.
Podoabe - Fibule din bronz de tipul cu genunchi şi cu balama, ace de păr din care unul are capul terminat cu un cocoş, inele turnate şi altele.
Monede-în secţiune au fost găsite patru monede. Doi denari imperiali, unul emis de Antoninus Pius, altul Diana Faustina, o monedă emisă la Iticeea de Severus Alexander, una din bronz Iulia Paula (?). Alte cinci monede încadrate în sec. II-III au fost descoperite întâmplător în perimetrul fermei agricole.
Obiecte de cult - O oglindă rituală din plumb asemănătoare cu cele de la Sucidava şi Drobeta, dar altă variată ce are pe spatele discului o inscripţie încă necitită, în perimetrul fermei a fost descoperită întâmplător o icoană de plumb a cavalerului danubian de tipul cu un singur cavaler, în formă de edicula cu acoperişul în două ape, icoană ce pare a fi deosebită de cele cunoscute, atât ca iconografie cât şi ca realizare tehnică.
Şi materialul arheologic descoperit în această campanie ne îndreaptă spre datarea aşezării în secolele II-III.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu