Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Hârşova | County: Constanţa | Site: Cetatea Carsium | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Late Roman (4th - 7th cent.)
Periods
Site Category
Defence
Site Types
Citadel
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Constanţa
Locality   Hârşova
Commune   or. Hârşova
Site  Cetatea Carsium
Site Sector
Site name   Carsium
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 60810.01
Report Campania desfăşurată în lunile iunie şi iulie 1998 a avut drept scop continuarea observaţiilor privind stratigrafia fortificaţiilor romane timpurii şi târzii de pe impunătorul promontoriu calcaros situat pe malul drept al Dunării, în zona de sud a oraşului Hârşova.
Lucrările s-au desfăşurat cu precădere şi în limita fondurilor, în secţiunea magistrală S2 orientată est-vest (în jumătatea ei vestică). Ca şi în cazul cercetărilor efectuate în anii anteriori, atât în S, (nord-sud) cât şi în S2 am surprins imediat peste stânca "vie" (la -1,80-2,80 m) un strat de pământ galben cu numeroase materiale fragmentare de epocă romană timpurie (sec. l-ll) printre care: terra sigillata galică, sticlărie orientală şi italică, monede, fragmente de ţiglă şi cărămizi. Peste acest strat cu material aflat în poziţie secundară se află o masivă nivelare cu lut galben-verzui ce conţine urme de construcţii de piatră şi cărămidă legată cu mortar sau cu pământ, în anumite porţiuni am surprins nivele de locuire cu materiale din sec. III, IV şi V (amfore cu depinti, cu coaste şi striuri, platouri ştampilate cu semne creştine, opaiţe, unelte de os şi metal, monede, sticlărie fragmentară). Această mare nivelare efectuată, credem, în a doua jumătate a sec. III p.Chr. corespunde etapei de funcţiune a cetăţii romane târzii din perioada Aurelian-Anastasius. Am surprins în câteva locuri relaţia dintre nivelele romano-bizantine (sec. V) şi fazele de locuire târzii cu material "Dridu" reprezentate de locuinţe de suprafaţă şi bordeie. Nu am observat încă straturi sau nivele ce pot fi datate cu certitudine între secolele V-X.
Dintre materialele aparţinând fazei de început a locuirii de pe "Cetate" remarcăm câteva fragmente de ceramică neolitică, Latene şi elenistică.
Fondurile pentru săpătură s-au asigurat de către Universitatea "OVIDIUS" şi de către MINAC. S-a lucrat îndeosebi cu studenţii aflaţi în practică.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu