Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Iaşi | Site: Biserica Mânăstirii Golia | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Late Medieval
Periods
Site Category
Religious, Ritual and Funerary
Site Types
Church
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Iaşi
Locality   Iaşi
Commune   mun. Iaşi
Site  Biserica Mânăstirii Golia
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
Last nameFirst nameroleInstitution
Gherman Elena Muzeul de Istorie a Moldovei, Iași
Hriban Cătălin Muzeul de Istorie a Moldovei, Iași
National Arch. Record Site Code 95079.12
Report Cercetarea arheologică de la biserica mănăstirii Golia a fost prilejuită de începerea lucrărilor de restaurare a complexului mănăstiresc.
În atenţia restauratorilor se află, în primă fază, doar biserica, sens în care s-au efectuat un număr de şase secţiuni, dispuse pe latura de nord a bisericii, în dreptul altarului şi pe latura de vest. Aceste secţiuni ne-au permis să facem o serie de precizări legate de structura fundaţiei bisericii ridicate de Vasile Lupu şi de fiul său, Ştefăniţă, terminată în 1660. De asemenea, au fost identificate şi fundaţiile bisericii construite în secolul al XVI-lea de către logofătul loan Golâi (biserica era terminată în anul 1564). Descoperirea fundaţiei altarului bisericii anterioare, în secţiunea S.03, conduce la concluzia că biserica actuală a fost construită pe acelaşi amplasament, având doar o nesemnificativă deviaţie spre vest. Această afirmaţie o argumentăm şi cu descoperirea unor morminte aparţinând primei biserici, putând fi identificate după inventarul monetar (toate înhumările aveau monede emise de către regele Matias Corvin al Ungariei).
Revelaţia acestei prime faze a cercetării arheologice de la biserica mănăstirii Golia constituie, însă, descoperirea făcută în secţiunea S.04; este vorba de fundaţiile unei construcţii care, după conformaţie, ne îndreptăţeşte să credem că reprezintă urmele unei abside de la o biserică mai veche decât cele două cunoscute până acum.
Cercetările ulterioare vor putea stabili dacă fundaţiile descoperite aparţin unei biserici, fapt care ar putea fi în concordanţă cu informaţiile transmise de tradiţia orală şi cu descoperirea, în anii '70, a unei pietre funerare care a fost datată în anul 1515.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu