Home Page
Romanian
Archaeological Excavations in Romania, 1983 - 2012.
Preliminary Archaeological Reports

Archaeological Excavation Report

Micăsasa | County: Sibiu | Excavation Year: 1998

Excavation Year   1998
Epoch
Early Roman (1st - 3rd cent.)
Periods
Site Category
Domestic;
Unassigned
Site Types
Habitation
Map it   Find it on the Romanian map
County / District  Sibiu
Locality   Micăsasa
Commune   Micăsasa
Site  
Site Sector
Site name   
Persons involved and Institutions
National Arch. Record Site Code 145006.01
Report 1987 - Micoslaca, jud. Alba. La 1 km NV de sat, în stânga Mureşului, în terenul numit Podaş, s-a săpat o secţiune de 30 x 1,50 m. Aici s-au găsit urmele unei locuinţe hallstattiene, în care s-au aflat bolovani, o vatră şi fragmente de vase şi urme dintr-o locuinţă din epoca romană cu ceramică obişnuită şi câteva obiecte de fier. Urmele aşezării romane, ce suprapun urmele unei aşezări hallstattiene şi, se pare, Latene, se află răspândite pe aproximativ 30 ha.
1988 - Micoslaca, în terenul numit Podaş, au continuat cercetările arheologice, s-au săpat 4 secţiuni de 15 x 1,50; 10x1,50; 20 x 1,50; 25 x 1,50 m. Cu acest prilej, s-a aflat ceramică hallstattiană, puţină Latene, urmele a două locuinţe din epoca romană şi ceramică. Predomină ceramica fină cărămizie. De asemenea, s-au găsit câteva fragmente de vase terra sigillata şi câteva obiecte din fier.
1989 - Noşlac, jud. Alba, la cca. 500 înspre est de comună în terenul numit "La podişor" s-au efectuat 3 secţiuni de 20 x 2; 20 x 2; 20 x 1,50 m. Cu acest prilej, s-au aflat urmele a două locuinţe, chirpici şi bucăţi de tencuială, unele de culoare albastru-pal, fragmente de vase de factură romană şi de factură dacică, fragmente de obiecte de uz gospodăresc şi de podoabă. Menţionăm că pe fundul unui vas din pastă fină cenuşie se află în exterior striat un semn cruciform efectuat în pasta crudă a vasului şi că pe un fragment de plachetă, din lut, se află ca decor un brâu în relief alveolat. Această aşezare se află la aproximativ 4 km spre NV de o altă aşezare daco-romană contemporană, situată în hotarul aceleiaşi comune, în terenul numit Şumughi.
1990 - Noşlac, cercetările arheologice în aşezarea daco-romană au continuat în locul numit La podişor şi de-o parte şi de alta a văii Porcului. S-au efectuat 10 secţiuni de 30 x 1,50; 6 x 1,50; 20 x 1,50; 12x1,50; 12x1,50; 9x1,50; 9x1,50; 12x1,50; 12x1,50 m. în toate acestea s-a descoperit peste tot, atât ceramică dacică cât şi romană obişnuită. Amintim câteva fragmente de: ceşti dacice, de vase cu decor ştampilat, de fructiere din pastă fină cenuşie săpunoasă şi puţine obiecte din fier.
Abstract other lang.
Abstract   
Bibliography
Bibliographic notes
Source   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Language   RO
 Copyright: the authors of the reports and the National Heritage Institute, CIMEC, 2018.
Coordinating: Bogdan Şandric. Documentary - analysts: Iuliana Damian, Oana Borlean, Adriana Vîlcu. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. ASP, HTML design: Cosmin Miu